Menu

Slørinjeksjon

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 99375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 99375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

SLØRINJEKSJON (GELINJEKSJON)

En utprøvd praktisk tettingsmetode i tunnelbygging, til bygningskonstruksjoner, boliger og industribygg, parkeringshus under jorden og kloakk og vann. Slørinjeksjon med akrylatgel (hydrostrukturharpiks) gir en tetting av byggverk i kontakt med eller overfylt med jord fra innsiden og ut og fylling av gjennomgående sprekker, hulrom, feilsteder, fuger. Egnet injeksjonsteknikk og injeksjonspakkere og et saneringskonsept fra fagplanleggenen sikrer suksess for byggverkstettingen
Schleier- und Flächeninjektion
Curtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

Krav til injeksjonspakker

 • Pålitelig feste i komponenten ved prosessbetingede injeksjonstrykk
 • Korrosjonsbestandighet for gjenværende deler i komponenten • Avstengningsmulighet
 • Til ønsket strømningsmengde og strømningsegenskaper på injeksjonsstoffet tilpasset tverrsnitt
 • Tilbakeslagsventiler med lavt åpningstrykk

Injeksjonspakker

 • Borepakkere (stålpakker)
 • Slagpakker (plastpakker)
 

Arbeidstrinn

 • Rasterboring trenger gjennom hele konstruksjonen fra innsiden og ut etter et visst objektbetinget boremønster.
 • I borehullene settes injeksjonspakkere og injiseres.
 • Bygningen omgis av jord/sand. Gelsløret kommer inn i porestrukturen og danner en blanding som hindrer inntrenging av vann til konstruksjonen eller ekspansjonsfugene etc.

Bruksområde med påfølgende tetting

 • Slørinjeksjon i bakken
 • Injeksjon av utvidelsesfuger
 • Injeksjon i bygningsmellomrom
 • Den lettflytende væsken som brukes som injeksjonsmateriale, fortrenger eksisterende vann og danner en elastisk tetting eller en elastisk tetting sammen med den omgivende byggegrunnen.

Objekteksempler

 • Tunnelbygging
 • Ingeniørbygg
 • Boliger og industribygg (kjellere, underetasjer)
 • Parkeringshus
 • Underetasjer og kanalbygging (avløpsvannanlegg, T-bane)
 • Vannkonstruksjoner (sluser, kamre, kontrollganger)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top