Menu

Injeksjon av murverk

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 97500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 97500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Injeksjon av murverk

Det valgte injeksjonsstoffet føres inn i komponenten med en borepakker og ved hjelp av kontinuerlig trykk (3–5 bar) som er tilpasset elementet. Det er viktig med en relativt jevn fordeling av injeksjonsstoffet for å garantere at det dannes en tilsvarende effektiv virkningssone. Avhengig av elementbetingelsene bør injeksjonstrykket derfor opprettholdes over en lengre periode (f.eks. flere minutter per pakker).
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

 PDF german/english
 PDF german/french

Fyllstoffer og utførelse for injeksjon av

homogent murverk

 • Injeksjon av mikroemulsjon (nivå 2)
  • Etabler horisontaltetningen over trykk- og damvannsledningen

homogent murverk med lav alkalitet og fuktinntrenging > 80 %

 • Mikroemulsjonsinjeksjon (vått-i-vått-prosedyre – nivå 2). Etabler horisontaltetningen
 • Etterinjeksjon av aktivator for å aktivere mikroemulsjon (nivå 3)

Fyllstoffer

 • Silikon- og mikroemulsjon
 • Forseglingsløsning
 • Siloksanbasert injeksjonsmiddel Akrylatgelé

Fordeler

 • Murforsterkning og -stabilisering i injeksjonsområdet
 • Krever mindre tilbehør, f.eks. mindre boreslitasje og pakkerbehov
 • Redusert arbeidstid per løpende meter

Fordeler – akrylatgelé

 • Virksom umiddelbart etter reaksjonstiden

Pakkertyper

 • Borepakker (stål)
 • Slagpakker (plast)
1. Marker borehullene med en avstand på ca. 10–12,5 cm for en borehullskjede på én rad. Ved borehullskjeder på flere rader må man overholde en høydejustering på ca. 8 cm. Borehullsavstanden retter seg etter byggematerialets sugeevne. Bor borehull (stikk minst én liggefuge) og fjern borestøv

2. Slå inn lamellslagpakkeren med et setterverktøy
Fordeler bestillingsnummer: 31710, 31753: Det er ikke nødvendig å slå av pakkeren. Pakkeren kan forbli i komponenten, pussarbeid er mulig umiddelbart
3. Injisere og forsegle
 • Start opp injeksjonsapparatet i henhold til bruksanvisningen.
 • Injiser borehullene med et injeksjonstrykk på ca. 2–5 bar (avhengig av elementet).
 • Slå av eller fjern pakkeren.
 • Forsegle borehullene
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top