Menu

Injeksjon av murverk med hulrom

Filter
m_50213
m_50210
m_50212
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 95000)
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Injeksjon av murverk med hulrom

Gjennom injeksjon på flere nivåer ved hjelp av lavtrykk, fylles hulrom, defekter og kløfter med en skrumpefri injeksjonsmørtel over borpakker. Ved hjelp av en lanse lages en borekanal over de like pakkerne. Injeksjonsstoffet injiseres først ved hjelp av trykkinjeksjon (3–5 bar) for bedre fordeling. Slik er det mulig å oppnå en optimal effekt i det injiserte murverket.
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

 PDF german/english
 PDF german/french

Bruksformål

 • Redusere fukttransport gjennom de kapillære porekanalene
 • Oppnå omgivelsesavgengig utjevningsfuktighet
 • Motvirke kapillær fukttilførsel over injeksjonssonen
 


Bruksformål: Lavtrykksinjeksjon

 • ved homogent murverk
 • ved høye fuktnivåer i murverket
 • Homogen og rask distribusjon av injeksjonsstoffet i murverket

Fordeler

 • Maskinell trykkinjeksjon for optimal fordeling av fyllstoffet i byggematerialet
 • Pakkersystemer og tilbehør tilpasset prosessen
 • Murforsterkning og -stabilisering i injeksjonsområdet
 • Lavt forbruk av injeksjonsvæske i fylling av hulrom
 


Pakkertyper

 • Borepakker (stål)
 • Slagpakker (plast)

Krav til injeksjons- og blandeapparater

 • Tverrsnitt tilpasset injeksjonsstoffets flyteegenskaper
 • Trykk trinnløst reguler- og justerbart mellom ca. 1–15 bar 
 • Komponenter som tåler injekssjonsstoffer
 • Homogen blanding
 • Konstant blandekvalitet
 • Hold injeksjonsstoffer i bevegelse
 • Transportmengde tilpasset objektet

Merknad 

 • Bruk f.eks. til innsetting av horisontaltetning gjennom injeksjon kun over trykk- og damvannledning


Mer informasjon
«Injeksjonsmetode med sertifiserte stoffer mot kapillær fukttransport» WTA-brosjyre E.4–10, utgave 03.2015/D.

Vått-i-vått-prosess og injeksjon med flere nivåer (injeksjonslim + mikroemulsjon)

Bruksformål: vått-i-vått-prosess

 • Fyll hulrom for å lage en injeksjonssone for mikroemulsjonen, slik at den ikke kan strømme bort
 • Stabiliser murverk i injeksjonsområdet
 • Øk alkaliniteten i injeksjonsområdet slik at mikroemulsjonen kan reagere

Fyllstoffer

 • Injeksjon av injeksjonslimet (nivå 1)
  • For å fylle kløfter og hulrom
 • Injeksjon av mikroemulsjon (nivå 2)
  • Etabler horisontaltetningen

Bruksformål: injeksjon med flere nivåer

 • For homogent murverk med lav alkalinitet startes reaksjonene ved hjelp av en aktivator.

Arbeidsforløp vått-i-vått-prosedyre – nivå 1

 • Marker og bor hull med avstander på ca. 10–12,5 cm. Fjern borestøv, eventuelt væt borehullene på forhånd.
 • Plasser pakker, spenn og monter låsestykkene
 • Bland injeksjonsmaterialet
 • Fyll injeksjonsapparatet med injeksjonsmaterialet
 • Injiser borehullene med et injeksjonstrykk på ca. 2 bar (avhengig av elementet)

Arbeidsforløp vått-i-vått-prosedyre – nivå 2

 • Etter å ha redusert injeksjonstrykket (materiale renner ikke lenger ut av lukkestykket), skyves prøvelansen inn i pakkeren. Opprettelsen av den 2. injeksjonskanalen skjer først når testlansen fjernes, etter at injeksjonslimet har stivnet
 • Bland mikroemulsjon og injiser med et injeksjonstrykk på ca. 5 bar (avhengig av elementet)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren