Menu

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring for bruk av hjemmesiden

Vi setter pris på din interesse for vår nettside. Beskyttelse av personvernet ditt er svært viktig for oss. Nedenfor gir vi deg detaljert informasjon om behandlingen av personopplysningene dine.

1 Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer arten, omfanget og hensikten med behandlingen av personopplysninger (heretter kort kalt "Data") innenfor våre tilbud på nettet, og de dertil hørende nettsider, funksjoner og innhold, samt ekstern tilstedeværelse på nettet, for eksempel våre sosiale media-profiler (heretter felles omtalt som "Nettservice"). Videre er de generelle prinsippene for vår datainnsamling beskrevet. Med hensyn til bruksvilkårene, som "behandling" eller "ansvarlig", refererer vi til definisjonene i artikkel 4 i GDPR. Denne personvernerklæringen gjelder for vårt generelle personvern (obligatorisk informasjon i henhold til artikkel 12 ff. GDPR). Forutsatt at det ikke er gjort noen forskrifter i denne personvernerklæringen for bruk av hjemmesiden, gjelder de tilsvarende forskriftene i den generelle personvernerklæringen.

 

2 Kontaktinformasjon til den ansvarlige

Ansvarlig iht. Art. 4 avs. 7 EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach / Rhön, info@desoi.de (se Impressum).

Kontaktinformasjon for personvernansvarlig

Kontaktinformasjon (virksomhet)
Firma: BerIsDa GmbH
Anschrift: Rangstraße 9,
36037 Fulda
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
e-post: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 Omfang av behandling av personopplysninger

I prinsippet samler og bruker vi personopplysninger fra våre brukere i den utstrekning det er nødvendig for å levere en funksjonell nettside, samt innholdet og tjenestene våre. Samling og bruk av personopplysninger fra brukerne skjer regelmessig og kun med brukerens samtykke. Et unntak gjelder saker der det ikke kan oppnås forhåndsgodkjenning av åpenbare grunner, og behandling av dataene er lovlig.

 

4 Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

I den utstrekning vi mottar samtykke fra den registrerte brukeren for behandling av personopplysninger, artikkel 6 nr. 1 lit. a EU-databeskyttelsesforordning (GDPR) som hjemmel for behandling av personopplysninger. Ved behandling av personopplysninger som er nødvendige for fullbyrdelsen av en kontrakt som den registrerte er part i, artikkel 6 nr. 1 lit b GDPR som hjemmel. Dette gjelder også for behandlinger som kreves for å utføre tiltak før inngåelse av kontrakt. Forutsatt at behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vårt selskap er underlagt, art. 6 avs. 1 lit b GDPR som hjemmel. I tilfeller hvor de vitale interessene til den registrerte brukeren eller enhver annen fysisk person krever behandling av personopplysninger, artikkel 6 nr. 1 lit b GDPR som hjemmel. Hvis behandling er nødvendig for å beskytte selskapets eller tredjeparts legitime interesser, eller hvis interessene, de grunnleggende rettighetene og de grunnleggende frihetene til den berørte personen ikke samsvarer med den tidligere intensjonen, er art. 6, avs. 1 lit f GDPR hjemmel for behandling.

 

5 Hosting og e-post

De hosting-tjenestene vi bruker er utformet for å tilby følgende tjenester: infrastruktur og plattformtjenester, databehandlingskapasitet, lagring og databasetjenester, e-post, sikkerhet og tekniske vedlikeholdstjenester som vi bruker til driften av denne nett-tjenesten. Her behandler vi eller vår hostingleverandør oppbevaringsdata, kontaktdata, innholdsdata, kontraktsdata, bruksdata, met-a og kommunikasjonsdata fra kunder, interesserte parter og besøkende på dette nettbaserte tilbudet på grunnlag av våre legitime interesser for en effektiv og sikker levering av dette nettbaserte tilbudet. Art. 6 avs. 1 lit f GDPR i forbindelse med Art. 28 GDPR (kontraktsavtale).

 

6 Samling av tilgangsdata og loggfiler

Vi, eller vår hostingleverandør, samler inn på grunnlag av våre legitime interesser i henhold til art. 6 avs. 1 lit f. GDPR data på hver tilgang til serveren som denne tjenesten befinner seg på (såkalte server loggfiler). Til tilgangsdata hører navn på oppkalt nettside, fil, dato og tidspunkt for oppkallingen, overført datamangde, melding om vellykket henting, nettlesertype og versjon, operativsystemet til brukeren, henvisningsnettadressen (tidligere besøkte sider), IP-adresse, og den forespurte leverandøren. Logfilinformasjon lagres av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel for å undersøke misbruk eller svindelaktiviteter) i maksimalt 7 dager og blir deretter slettet. Data hvis videre oppbevaring er nødvendig for bevisformål, skal unntas fra slettingentil endelig avklaring av hendelsen foreligger.

 

7 Rettigheter for registrerte brukere

Du har rett til å be om bekreftelse på hvorvidt de aktuelle dataene blir behandlet og om informasjon om disse dataene, samt ytterligere informasjon og en kopi av dataene i samsvar med art. 15 GDPR. Du har tilsvarende. Art. 16 GDPR rett til å kreve ferdigstillelse av dine data eller korrigering av uriktige data angående deg. I henhold til art. 17 GDPR har du rett til å kreve at de aktuelle dataene slettes umiddelbart, eller alternativt å kreve en begrensning av behandling av data i samsvar med art. 18 GDPR. Du har rett til å kreve at dine data, som du har oppgitt til oss, blir oppgitt til deg, i henhold til art.20 GDPR, og til å be om overføring til andre ansvarlige. Du har videre iflg. Art. 77 GDPR rett til å sende inn klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

 

8 Rett til tilbakekalling

Du har rett til, i henhold til Art. 7 avs. 3 GDPR med virkning for fremtiden å tilbakekalle gitt samtykke.

 

9 Rett til å tilbakekalle

Hvis du har gitt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, kan du når som helst tilbakekalle dette. Slik tilbakekalling påvirker godkjenningen av behandlingen av dine personopplysninger etter at du har gitt dem til oss. I den grad vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på interessebalansen, kan du motsette deg behandlingen. Dette er tilfellet hvis behandlingen ikke er spesielt nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, slik det beskrives av oss i hvert tilfelle for funksjonene i denne personvernerklæringen. Dersom du skulle ha en slik innvending, ber vi deg om å forklare årsakene til at vi ikke bør behandle dine personopplysninger som vi har gjort. I forbindelse med begrunnelsen til din innvending vil vi undersøke situasjonen, og vil enten avbryte eller tilpasse databehandling eller forklare deg våre pålagte og legitime grunner for at vi viderefører behandlingen. Selvfølgelig kan du til enhver tid motsette deg behandling av dine personopplysninger for annonsering og dataanalyse. Vennligst formidle konflikten direkte til den angitte ansvarlige personen.

 

10 Sletting av data

Dataene som behandles av oss, blir slettet eller begrenset i behandling i samsvar med artikkel 17 og 18 GDPR. Med mindre det er uttrykkelig angitt i denne personvernerklæringen, slettes dataene som er lagret av oss, så snart de ikke lenger tjener sine formål, og slettingen ikke er i strid med lovbestemte lagringskrav. Med mindre dataene ikke slettes fordi de er nødvendige til andre legitime formål, vil behandlingen bli begrenset. Dette betyr at dataene er blokkert og ikke behandles til andre formål. Dette gjelder for eksempel data som må oppbevares av kommersielle eller skattemessige årsaker. I henhold til lovbestemmelsene i Tyskland oppbevares disse i 6 år i henhold til § 257 avs. 1 HGB (handelsbøker, varebeholdninger, åpningsbalanser, årsregnskap, handelsbrev, regnskapsdokumenter, etc.) for øvrig i 10 år i samsvar med § 147 avs. 1 AO (bøker, poster, ledelsesrapporter, regnskapsdokumenter, handels- og forretningsbrev, skattedokumenter, etc.).

 

11 Nettbutikk

Hvis du ønsker å bestille i vår nettbutikk, er det nødvendig for kontraktens inngåelse at du oppgir dine personopplysninger, som vi trenger til behandling av bestillingen. Obligatorisk informasjon som kreves for gjennomføring av kontraktene kan merkes separat, mens andre detaljer er valgfrie. Vi behandler data du har oppgitt til å fullføre bestillingen din. Dette lar oss videresende betalingsinformasjonen din til banken vår. Rettsgrunnlaget for dette er artikkel 6 avs. 1 s. 1 lit b GDPR. Du kan frivillig opprette en kundekonto, der vi kan lagre personopplysningene dine for senere kjøp. Hvis du oppretter en konto under «Min konto», vil opplysningene du oppgir bli lagret. Alle andre data, inkludert brukerkontoen din, kan alltid slettes via kundeområdet. Vi kan også behandle informasjonen du oppgir for å informere deg om andre interessante produkter fra vår portefølje eller for å sende deg e-post med teknisk informasjon. På grunn av kommersielle og skattemessige bestemmelser, er vi forpliktet til å lagre din adresse, betalings- og bestillingsinformasjon for en periode på ti år. Etter to år begrenser vi imidlertid behandlingen, dvs. at dataene dine bare brukes til å overholde de lovlige forpliktelsene. For å forhindre uautorisert tilgang av tredjeparter til dine personopplysninger, spesielt økonomiske data, blir ordreprosessen kryptert ved hjelp av TLS-teknologi.

 

12 SSL- kryptering

Dette nettstedet bruker SSL-kryptering av sikkerhetsmessige årsaker og for å beskytte overføringen av sensitivt innhold, for eksempel forespørsler du sender til oss som nettstedets operatør. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved at adresselinjen til nettleseren endres fra "http: //" til "https: //" og på låsesymbolet i nettleserlinjen. Hvis SSL-kryptering er aktivert, kan ikke data du sender til oss leses av tredjeparter.

 

13 Nyhetsbrev

Med følgende opplysninger informerer vi deg om innholdet i vårt nyhetsbrev, registrerings-, forsendelses- og statistiske evalueringsrutiner samt din innsigelsesrett. Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, godtar du å motta dette og prosedyrene som er beskrevet. Nyhetsbrevets innhold: Vi sender nyhetsbrev, e-post og andre elektroniske meldinger med annonseringsinformasjon (heretter "nyhetsbrev") med samtykke fra mottaker eller juridisk tillatelse. I den grad innholdet i et nyhetsbrev er konkret beskrevet innenfor rammen av en påmelding, har det blitt innvilget samtykke fra brukeren. For øvrig inneholder våre nyhetsbrev informasjon om våre tjenester og oss. Dobbel opt-in og logging: Registrering for nyhetsbrevet blir gjort gjennom en såkalt dobbel opt-in prosedyre. Dette betyr at du vil motta en e-post etter at du har logget inn for å be om bekreftelse på din registrering. Denne bekreftelsen er nødvendig, slik at ingen kan registrere seg med andres e-postadresser. Registreringen av nyhetsbrevet blir logget for å bevise registreringsprosessen i henhold til lovkravene. Dette inkluderer lagring av pålogging og bekreftelsestidspunkt, samt IP-adressen. På samme måte blir endringer i dataene dine lagret hos forsendelsesleverandøren også logget. Referanser: For å abonnere på nyhetsbrevet, er det tilstrekkelig å angi din e-postadresse. Eventuelt ber vi deg om å gi et navn for personlig adresse i nyhetsbrevet. Forsendelsen av nyhetsbrevet og tilhørende ytelsesmåling er basert på samtykke fra mottakeren i iht. Art. 6 avs. 1 lit a, art 7 GDPR. Logging av registreringsprosessen er basert på våre legitime interesser i samsvar m. Art. 6 avs. 1 lit f GDPR. Vårt mål er et brukervennlig og sikkert nyhetsbrevssystem som tjener både våre forretningsinteresser og brukernes forventninger, og som tillater oss også å bevise avgitt samtykke. Oppsigelse / tilbakekalling - Du kan når som helst kansellere mottagelsen til vårt nyhetsbrev, dvs. tilbakekalle ditt samtykke. En lenke for å kansellere nyhetsbrevet finner du på slutten av hvert nyhetsbrev. Vi kan lagre de innleverte e-postadressene i opptil tre år basert på våre legitime interesser, før vi sletter dem. Formålet er å kunne gi bevis på forhåndsgodkjenning. Behandlingen av disse dataene er begrenset til formålet med et mulig forsvar mot krav. En individuell forespørsel om kansellering er mulig når som helst, forutsatt at det tidligere samtykket samtidig er bekreftet. Alle data for nyhetsbrevet er lagret på beskyttede servere i Tyskland. Forsendelsesleverandøren bruker sertifiserte datasentre og dobbelt redundante datasikringer. Byrået som er ansvarlig for vårt nyhetsbrev har en kontrakt for ordreinformasjon.

 

14 Nyhetsbrev - forsendelsesleverandør

Nyhetsbrevet sendes via frakttjenesten mailingwork, en tjeneste fra mailingwork GmbH. Personvernerklæringen for fraktleverandøren kan sees her: https://mailingwork.de/datenschutz. Forsendelsesleverandøren er valgt basert på våre legitime interesser iht. Art. 6 avs. 1 lit f GDPR og kontraktsavtale iht. Art. 28 avs. 3 s. 1 GDPR. Forsendlsesleverandøren kan bruke dataene til mottageren i pseudonym form, dvs. uten tildeling til en bruker, for å optimalisere eller forbedre sine egne tjenester, for eksempel for teknisk optimalisering av frakt og presentasjon av nyhetsbrev eller til statistiske formål. Forsendelsesleverandøren benytter imidlertid ikke nyhetsbrevmottakernes data for å adressere dem selv eller for å overføre dataene til tredjepart.

 

15 Nyhetsbrev - Suksessmåling

Nyhetsbrevene inneholder en såkalt "web beacon", det vil si en pikselstor fil som hentes fra serveren når nyhetsbrevet åpnes av vår server eller, hvis vi bruker en fraktleverandør, av dennes server. Som en del av denne hentingen samles teknisk informasjon, for eksempel informasjon om nettleseren og systemet ditt, samt din IP-adresse og tidspunktet for henting. Denne informasjonen brukes til å forbedre den tekniske ytelsen for tjenester basert på tekniske spesifikasjoner, eller målgrupper og deres lesevaner, basert på deres plasseringer (som kan bestemmes ved hjelp av IP-adressen) eller tilgangstider. Statistiske undersøkelser inkluderer også å avgjøre om nyhetsbrevene åpnes, når de åpnes, og hvilke lenker som klikkes på. Av tekniske grunner kan denne informasjonen tildeles de enkelte nyhetsbrevmottagere. Det er imidlertid ikke slik at vi eller forsendelsesleverandøren ønsker å observere individuelle brukere. Evalueringene hjelper oss derimot med å gjenkjenne brukernes lesevaner og til å tilpasse innholdet til dem eller å sende forskjellig innhold i tråd med våre brukeres interesser. Du kan motsette deg denne sporingen når som helst ved å klikke på den separate lenken som er oppgitt i hver e-post eller informere oss via en annen kontaktform. Informasjonen vil bli lagret så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet. Etter å ha logget ut lagrer vi dataene kun statistisk og anonymt.

 

16 Informasjonskapsler

"Informasjonskapsler" er små filer som er lagret på brukernes datamaskiner. Ulike opplysninger kan lagres i informasjonskapslene. En informasjonskapsel brukes først og fremst til å lagre informasjon om en bruker (eller den enheten der informasjonen lagres) under eller etter besøket på et nett-tilbud. Midlertidige informasjonskapsler, "session-cookies" eller "forbigående informasjonskapsler", er informasjonskapsler som slettes etter at en bruker forlater en Internett-tjeneste og lukker nettleseren sin. I en slik informasjonskapsel kan for eksempel innholdet i en handlekurv lagres i en nettbutikk eller en påloggingsstatus. Begrepet "permanent" eller "vedvarende" refererer til informasjonskapsler som forblir lagret selv etter at nettleseren er stengt. For eksempel kan innloggingsstatus lagres hvis brukerne besøker nettstedet etter flere dager. På samme måte kan brukerens interesser i en slik informasjonskapsel lagres, og dette brukes til måling av rekkevidde eller til markedsføringsformål. Som "tredjeparts informasjonskapsel" vil informasjonskapsler bli tilbudt av andre leverandører enn den personen som er ansvarlig for det elektroniske tilbudet (ellers, hvis det bare er deres informasjonskapsler, kalles dette "førsteparts informasjonskapsler"). Vi kan bruke midlertidige og permanente informasjonskapsler og avklare dette i forhold til vår personvernerklæring. Hvis brukerne ikke vil ha informasjonskapsler lagret på datamaskinen, blir de bedt om å deaktivere alternativet i nettleserens systeminnstillinger. Lagrede informasjonskapsler kan slettes i nettleserens systeminnstillinger. Utelatelsen av informasjonskapsler kan føre til funksjonsbegrensninger av dette nettbaserte tilbudet. En generell innvending mot bruken av informasjonskapslene som brukes til nettbasert markedsføring kan for en rekke tjenester, særlig når det gjelder sporing, forklares på den amerikanske siden http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Videre kan lagring av informasjonskapsler unngås ved å slå dem av i nettleserens innstillinger. Vær oppmerksom på at i så fall kan ikke alle funksjonene i dette nettbaserte tilbudet benyttes.

 

17 Google Analytics

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
Dette nettstedet bruker funksjonene til webanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited er et datterselskap av Google LLC med base i USA.
Google Analytics gjør det mulig for sideoperatøren å analysere atferden til besøkere av siden. Sideoperatøren mottar forskjellige bruksdata, som f.eks. sidevisninger, oppholdstid, anvendte operativsystemer og brukerens opprinnelse. Gjennom dette kan bl.a. følgende personopplysninger innhentes: brukeraktiviteter, enhets- og nettleserinformasjon (spesielt IP-adresse), data om de viste annonsene (klikkfrekvenser) og data fra reklamepartnere. Disse opplysningene kan Google eventuelt sammenfatte i en profil, som er tilknyttet den aktuelle brukeren hhv. vedkommendes terminalenhet.
Google Analytics bruker cookies og annen nettleserteknologi som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren med det formål å analysere brukeratferd. Denne informasjonen brukes blant annet til å utarbeide rapporter om nettstedets aktivitet. Informasjonen Google innhenter om bruken av dette nettstedet, overføres vanligvis til en av Googles servere i USA og lagres der. Google overfører også dataene dine til Google-tilknyttede selskaper så vel som andre partnere.
Behandling av personopplysninger skjer dermed også i et ikke-sikkert tredjeland. I USA fins det ingen retningslinjer for personvern som kan sammenlignes med nivået i GDPR. Ytterligere informasjon om overføring til et ikke-sikkert tredjeland finner du i personverninformasjonen under «I. Generell informasjon om databehandling – 4. Dataoverføring til ikke-sikre tredjeland».

Anonymisering av IP-adresse (Google Analytics 4)
Vi bruker Google Analytics 4 på denne siden. IP-adressen din anonymiseres automatisk. Kun i spesielle tilfeller overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA, hvor den forkortes. Etter oppdrag fra operatøren av dette nettstedet kommer Google til å benytte denne informasjonen til å vurdere bruken din av nettstedet, til å utarbeide rapporter om aktivitetene, og videre til å presentere tjenester forbundet med bruken av siden og internett for foretaket som driver siden. Den IP-adressen som innhentes innenfor rammene av Google Analytics, slås ikke sammen med andre data fra Google.

Anonymisering av IP-adresse (Google Analytics Universal)
På dette nettstedet har vi aktivert funksjonen for IP-anonymisering. Gjennom denne forkortes IP-adressen din innenfor medlemsstatene i Den europeiske union eller andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før overføring til USA. Kun i spesielle tilfeller overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA, hvor den forkortes. Etter oppdrag fra operatøren av dette nettstedet kommer Google til å benytte denne informasjonen til å vurdere bruken din av nettstedet, til å utarbeide rapporter om aktivitetene, og videre til å presentere tjenester forbundet med bruken av siden og internett for foretaket som driver siden. Den IP-adressen som innhentes innenfor rammene av Google Analytics, slås ikke sammen med andre data fra Google.

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen
Bruken av dette analyseverktøyet baserer seg på ditt samtykke iht. Art. 6 avs. 1 setn. 1 bokstav a i GDPR og for en eventuell overføring til et tredjeland med utgangspunkt i art. 49 avs. 1 bokstav a i GDPR. Lagring av informasjon i terminalenheten din skjer på grunnlag av § 25 avs. 1 setn. 1 TTDSG.

3. Databehandlingens formål
Bruken av Google Analytics på siden vår tjener til analyse av de besøkendes brukeratferd, i tillegg til å optimere og vise nettilbudet vårt og reklame.

4. Lagringens varighet samt mulighet til innsigelse og sletting
De registrerte dataene lagres til du selv sletter cookies utplassert av Google Analytics, eller til datalagringens formål bortfaller. Som bruker har du til enhver tid rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen i henhold til personvernlovgivningen. Tilbakekalling av samtykke skal ikke påvirke lovligheten til behandling som baserer seg på samtykke før tilbakekallingen finner sted. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt via [fingeravtrykksymbolet på venstre side av nettstedet]. Konkret varighet på lagringen av de behandlede dataene kan ikke påvirkes av oss, men fastsettes av Google Ireland Limited. Data lagret av Google på bruker- og hendelsesnivå som er tilknyttet cookies, bruker-ID-er (f.eks. User ID) eller annonserings-ID-er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID), kommer til å anonymiseres hhv. slettes etter 14 måneder. Detaljer finner du under følgende lenke: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de
For besøkende som ikke ønsker at dataene deres skal brukes i Google Analytics, har Google utviklet en nettlesertillegg for å deaktivere Google Analytics. Under følgende lenke kan du laste ned og installere den tilgjengelige nettleserpluginen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Mer informasjon om håndtering av brukerdata fra Google Analytics finner du i Googles personvernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Ytterligere informasjon om personvern finner du også i personvernerklæringen for Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

5. Inngåelse av avtale om ordrehåndtering
Vi har inngått en avtale om ordrehåndtering med GOOGLE. Dette er en kontrakt foreskrevet i personvernlovgivningen som sikrer at GOOGLE kun behandler personopplysningene til besøkende på nettstedet vårt i samsvar med våre instruksjoner og i samsvar med bestemmelser om personvern (GDPR, BDSG, osv.).

 

18 Google Adwords-konverteringssporing

Dette nettstedet bruker Google Conversion Tracking. Leverandøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Ved hjelp av Googles konverteringssporing kan vi og Google gjenkjenne om brukeren har utført visse handlinger. Slik kan vi for eksempel evaluere hvilke knapper på nettstedet vårt som ble klikket på hvor ofte og hvilke produkter som ble sett på eller kjøpt spesielt ofte. Denne informasjonen brukes til å generere konverteringsstatistikk. Vi regner ut det totale antallet brukere som har klikket på annonsene våre og hvilke handlinger de har foretatt. Vi mottar ingen informasjon som vi personlig kan identifisere brukeren med. Google bruker selv informasjonskapsler eller sammenlignbare anerkjennelsesteknologier for identifikasjon.
Google konverteringssporing brukes på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeradferd for å optimalisere både nettsiden og annonseringen. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. Samtykke til lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. en GDPR; samtykket kan tilbakekalles når som helst.
Du finner mer informasjon om Googles konverteringssporing i Googles personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

19 Google Maps

Vi binder kartene til tjenesten “Google Maps” til leverandøren Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Bruken av Google Maps er av interesse for en tiltalende presentasjon av våre online tilbud og for å gjøre det enkelt å finne stedene vi har angitt på nettstedet. Dette representerer en legitim interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. 1 lit. en GDPR; samtykket kan tilbakekalles når som helst.
Personvernerklæring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated. Ved å besøke nettstedet mottar Google informasjonen du har benyttet til å hente inn den tilhørende undersiden for nettstedet vårt. I tillegg overføres ulike, generelle personlige data som IP-adresse, dato og klokkeslett for forespørselen, innholdet i forespørselen, tilgangsstatus, mengde data overført, nettside, hvor forespørselen kommer fra, nettleser, operativsystem og grensesnitt, språk og versjon av nettleserprogramvaren, og tidssone-forskjell ift. GMT. Dette gjøres uansett om Google gir en brukerkonto du er logget på, eller hvis det ikke foreligger noen brukerkonto. Når du er logget inn på Google, blir dataene dine tilordnet direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker å være tilknyttet profilen din på Google, må du logge deg ut før du aktiverer knappen. Google lagrer dataene dine som bruksprofiler og bruker dem til reklame, markedsundersøkelser og / eller skreddersydde webdesign. En slik evaluering utføres særlig (selv for brukere som ikke er logget inn) for å gi behovsbasert annonsering og å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktivitetene dine på vår nettside. Du har rett til å motsette deg opprettelsen av disse brukerprofilene, og må kontakte Google for å utøve denne retten.

 

20 Nett-tilstedeværelse i sosiale medier

Vi opprettholder nettbasert tilstedeværelse innenfor sosiale nettverk og plattformer for å kommunisere med kunder, potensielle kunder og brukere, og til å informere dem om våre tjenester. Når du laster opp de respektive nettverkene og plattformene, gjelder vilkårene og retningslinjene for databehandling for deres respektive operatører. Med mindre annet er angitt i retningslinjene for personvern, kan vi behandle data fra brukere, med mindre de kommuniserer med oss i sosiale nettverk og plattformer, f.eks skriver innlegg på vår elektroniske plattform eller sender meldinger til oss.

 

21 Integrasjon av tjenester og innhold fra tredjepart

Innenfor vårt nettbaserte tilbud, på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettbaserte tilbud i henhold til Art. 6 avs. 1 lit f GDPR) kan tredjeparts innhold eller tilbud om å inkorporere innhold og tjenester, for eksempel video eller skrift (heretter kalt "innhold") settes inn. Dette forutsetter alltid at tredjepartsleverandører av dette innholdet opptar IP-adressen til brukeren, siden de ikke kan sende innholdet til sin nettleser uten IP-adressen. IP-adressen er derfor nødvendig for presentasjonen av dette innholdet. Vi forsøker å bare bruke innhold hvis respektive leverandører bruker IP-adressen utelukkende for levering av innholdet. Tredjeparter kan også bruke såkalte pixel-tagger (usynlig grafikk, også referert til som "web beacons") for statistiske eller markedsføringsformål. "Pikseltagene" kan brukes til å evaluere informasjon som besøkende trafikk på sidene til denne nettsiden. Den pseudonyme informasjonen kan også lagres i informasjonskapsler på brukerens enhet, og kan inneholde, men er ikke begrenset til, teknisk informasjon om nettleseren og operativsystemet, henvisning til nettsider, besøkstidspunkt og annen informasjon om bruken av vårt nett-tilbud.

 

22 Google skrifttyper

Vi binder skrifttypene ("Google Fonts") til leverandøren Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Når du går inn på en side, laster nettleseren din ned de nødvendige nettfonter i nettleserens cache for å vise tekster og skrifttyper riktig, og derved opprette en forbindelse til Google-serverne, der IP-adressen din overføres. Dette representerer en legitim interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.
Personvernerklæring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 Google Tag Manager

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager brukes til å administrere nettstedskoder via et grensesnitt og gjør det mulig for oss å kontrollere presis integrering av tjenester på nettstedet vårt. Dette lar oss fleksibelt integrere tilleggstjenester for å evaluere brukertilgang til nettstedet vårt.
Google Tag Manager brukes på grunnlag av våre legitime interesser, dvs. interesse for å optimalisere tjenestene våre i samsvar med art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.
Mer informasjon finner du i databeskyttelseserklæringen for Google Tag Manager: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

24 Google reCAPTCHA

Vi bruker "Google reCAPTCHA" (heretter "reCAPTCHA") på dette nettstedet. Leverandøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Formålet med reCAPTCHA er å kontrollere om data blir lagt inn på dette nettstedet (f.eks. i et kontaktskjema) av en person eller av et automatisert program. For å gjøre dette analyserer reCAPTCHA atferden til den nettbesøkende basert på forskjellige egenskaper. Denne analysen starter automatisk så snart den besøkende kommer inn på nettstedet. For analyse evaluerer reCAPTCHA forskjellige opplysninger (f.eks. IP-adresse, lengden på den besøkendes nettsted på nettstedet eller musebevegelser utført av brukeren). Dataene som samles inn under analysen blir videresendt til Google.
ReCAPTCHA-analysene kjører helt i bakgrunnen. Nettstedets besøkende blir ikke informert om at en analyse pågår. Dataene lagres og analyseres på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å beskytte sine nettilbud mot voldelig automatisert spionasje og mot spam. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. en GDPR; samtykket kan tilbakekalles når som helst.
Mer informasjon om Google reCAPTCHA finner du i Googles personvernregler og Googles vilkår for bruk under følgende lenker: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de slettet

 

25 E-postkontakt

1. Beskrivelse og omfang av databehandling
På nettsiden vår og i signaturen ligger våre e-postadresser, som kan brukes til å kontakte oss. I dette tilfellet lagres brukerens personlige data som sendes via e-post.

I denne sammenheng er det ingen overføring av dataene til tredjeparter. Dataene brukes kun til behandling av samtalen.

2. Juridisk grunnlag for databehandling
Rettsgrunnlaget for behandlingen av dataene som sendes i forbindelse med avsending av en e-post, er art 6 avsn. 1 lit f GDPR. 1 lit. f GDPR. Hvis e-post-kontakten er rettet mot å inngå en kontrakt, er det ekstra juridiske grunnlaget for behandlingen art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.

3. Formål med databehandling
Behandlingen av personopplysningene tjener kun til å behandle kontakten. Dette inkluderer også nødvendig legitim interesse i å behandle dataene.

4. Lagringstid
Personopplysningene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. For de personlige dataene som sendes via e-post, er dette da tilfelle når den respektive samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen avsluttes når det kan konkluderes fra omstendighetene at de relevante fakta er blitt endelig avklart.

5. Opposisjon og fjerningsalternativ
Hvis brukeren kontakter oss via e-post, kan han til enhver tid motsette seg lagringen av sine personopplysninger. I et slikt tilfelle kan samtalen ikke fortsette.
Alle personlige data som er lagret i løpet av kontakt, slettes i dette tilfellet.

 

26 Kontaktskjema

1. Beskrivelse og omfang av databehandling
Et kontaktskjema er tilgjengelig på nettstedet vårt som kan brukes til å kontakte oss elektronisk. Hvis en bruker benytter seg av dette alternativet, blir dataene som er oppgitt i inngangsmasken overført til oss og lagret. Disse dataene er: Kundenummer, for- og etternavn, gate, husnummer, postnummer, by, land, emneområde, telefon, e-post, kommentarer

På tidspunktet for sending av meldingen lagres også følgende data:
En liste over relevante data følger. Eksempler kan være:
(1) Brukerens IP-adresse
(2) Dato og tidspunkt for registrering
For behandling av dataene blir ditt samtykke innhentet under sendingsprosessen, og det henvises til denne personvernerklæringen.
I denne sammenheng er det ingen overføring av dataene til tredjeparter. Dataene brukes kun til behandling av samtalen.

2. Rettslig grunnlag for databehandling
Rettsgrunnlag for behandling av data er at det foreligger samtykke fra brukeren art 6, avsn 1 lit a GDPR. 1 lit. en GDPR. Hvis kontakten er rettet mot å inngå en kontrakt, er det ekstra juridiske grunnlaget for behandlingen art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.

3. Formål med databehandling
Behandlingen av personopplysningene fra inngangsmasken tjener til å behandle kontakten. De andre personopplysningene som behandles under sendingsprosessen tjener til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer.

4. Lagringstid
Personopplysningene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. For personopplysningene fra inngangsmasken til kontaktskjemaet, er dette da tilfelle når den respektive samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen avsluttes når det kan konkluderes fra omstendighetene at de relevante fakta er blitt endelig avklart.
 
Endringer og oppdateringer til personvernerklæringen
Vi ber deg om å holde deg oppdatert på innholdet i vår personvernerklæring. Vi vil tilpasse personvernerklæringen så snart det kreves av endringene i vår databehandling. Vi vil informere deg så snart endringene krever deltakelse (f.eks. samtykke) eller annen individuell melding.
scroll top