Menu

Polyuretan injeksjon

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 20000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 20000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 9

Polyuretan injeksjon

Injeksjonsharpikser kan bestå av en eller to komponenter som reagerer kjemisk med hverandre. Initiatorer og akseleratorer blandes inn som tilleggskomponenter etter behov. Gjennom injeksjon av polymere fyllstoffer oppfylles ulike injeksjonsmål som f.eks. tetning av elementene eller friksjonsforbindelse av elementene. Ulike pakkertyper fra DESOIs kvalitetssortiment kan benyttes til å gjennomføre vellykkede injeksjonsoppgaver.
Polymerer Füllstoff (Injektionsharz)
Polymeric filling material (Injection resin)

 PDF german/english
 PDF german/french

Anvendelse av injeksjonspakker - bruksområder

 • Ved tørre og fuktige byggkomponenter
 • Ved vannførende og vanntrykkførende riss
 • Ved hulromfylling
 • Høytrykksinjeksjon og lavtrykksinjeksjon i betongkonstruksjoner
 • For å unngå skader på betongsammenføyningene, bør injeksonstrykket være maks. ⅓ av betongens strekkbarhet - må alltid sjekkes
 

Krav til injeksjonspakkene

 • Kompatibilitet mellom virkestoffer og anvendte injeksjonsstoffer
 • Pålitelig montering i byggkomponenten
 • Ingen tverrsnittinnsnevring i tilkoblings- og pakkesystemet ved injeksjon av mineralske materialer
 • Korrosjonsbestandighet for bygningens gjenværende byggkomponenter
 • Avstengningsmulighet
 • Høy trykkbestandighet 

Plugging

 • Pluggingen forhindrer lekkasje av rissfyllstoff mens injeksjonen pågår
 • Reparering ved oppstått lekkasje med hurtigherdende stoffer
 • Sørg for ventilasjon - for vertikale sprekker på det høyeste punktet
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top