Menu
Rissinjektion

Horisontal tetning

Horisontalsperren (trykkinjeksjon) er et forseglingssystem mot økende fuktighet i kapillarer. Kjellerrom blir idag stadig oftere konvertert til boligrom. For å etterkomme kvalitetskravet her, er det i mange tilfeller behov for å gjennomføre en profesjonell byggteknisk tetting i fuktige vegger i etterkant . I tilfelle av hulrom blir disse forhåndsfylt med sementlim. Formålet med horisontalsperren er å innsnevre kapillarene i byggmaterialet og forhindre ytterligere fuktøkning samt redusere fuktighetsgraden i murverket. Hulromsfyllingen og innsettingen av horisontalsperren skjer via det samme pakkesystemet.
Fordeler og nytteverdi
 • Veggstørkning og murtabilisering på injeksjonsstedet
 • Lavt forbruk av injeksjonsvæske gjennom tidligere hulromfylling
 • Mindre tilbehør nødvendig, f.eks. mindre drillslitasje og pakkebehov
 • Redusert arbeidstid per meter
Brukseksempler
 • Kan bli satt inn senere i eldre bygninger
 • Forskjellige metoder avhengig av objektet og fuktinntrengning for anvendelse
 • Forundersøkelser er viktig som grunnlag for saneringstiltak
 • Horisontalsperrer må utføres over hele byggkomponentens tverrsnitt

 
Bruksområder
 • Murvegg med hulrom
 • Homogen teglsteinmur
 • Homogen teglsteinmur med lav alkalitet og fuktinntrengning >80%

Injeksjon av murverk med hulrom

Gjennom injeksjon på flere nivåer ved hjelp av lavtrykk, fylles hulrom, defekter og kløfter med en skrumpefri injeksjonsmørtel over borpakker. Ved hjelp av en lanse lages en borekanal over de like pakkerne. Injeksjonsstoffet injiseres først ved hjelp av trykkinjeksjon (3–5 bar) for bedre fordeling. Slik er det mulig å oppnå en optimal effekt i det injiserte murverket.

mer om produktene

Injeksjon av murverk

Det valgte injeksjonsstoffet føres inn i komponenten med en borepakker og ved hjelp av kontinuerlig trykk (3–5 bar) som er tilpasset elementet. Det er viktig med en relativt jevn fordeling av injeksjonsstoffet for å garantere at det dannes en tilsvarende effektiv virkningssone. Avhengig av elementbetingelsene bør injeksjonstrykket derfor opprettholdes over en lengre periode (f.eks. flere minutter per pakker).


scroll top