Menu

Injeksjonspumper

More Informations
Filter
Filter
Page

Funksjonsprinsipper

Membranpumpe

Membranpumpen er en pumpe som er enten mekanisk, hydraulisk eller pneumatisk drevet. Ved konveksitet i membranen (gjennom sug) blir leveringskammeret i membranen fylt med injeksjonsmateriale som transporteres videre ved hjelp av pumper. Fordelen er at når injeksjonsmaterialet er adskilt fra drevet kan definert trykk oppnås, og materialet behandles forsiktig når det transporteres.

Skruepumpe

Driften av skruepumpen er basert på prinsippet til Arkimedes-skruen. Skruen ligger i et tett tilpasset rør, og kan rotere om sin senteraksen. Transportør­elementene er den roterende rotoren og den faste statoren. Disse to elementene danner kammere som beveger seg mot skrueenden ved skruerotasjon.

Stempelpumpe

Stempelpumper tilbys i form av injeksjonsenheter som er drevet av håndspak, pedal, elektrisitet eller pneumatikk. Den kan oppnå høyt trykk, som kan justeres nøyaktig og kontrolleres via manometer.
scroll top