Menu

Sement injeksjon

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 70000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 70000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 8

Sement injeksjon

Ved rissanering med sementsuspensjon og sementlim blir sprukne byggkomponenter satt i stand med en kraftig og effktiv injeksjon. Rissene blir injisert, slik at det ikke kan trenge inn mer vann etter fullføringen av injeksjonsprosedyren. Injeksjonsmaterialet danner en beskyttelse mot inntrengning av aggressive stoffer og forhindrer korrosjon av armeringen. Byggkomponentenes bærekraft gjenopprettes grunnet den kraftige sammenslutningen av rissflankene.

Pakketyper

 • Injeksjonpakke (stål)
 • Slagpakke (plast)
 • Limpakke (plast)
 • Kilepakke (plast)

Krav til injeksjonspakkene

 • Kompatibilitet mellom virkestoffer og anvendte injeksjonsstoffer
 • Pålitelig montering i byggkomponenten
 • Korrosjonsbestandighet i den gjenværende byggkomponenten
 • Avstengningsmulighet
 • Tverrsnitt til strømningsegenskapene må være tilpasset injekssjonstoffet
 • Ingen tverrsnittinnsnevring

Anvendelige fyllstoffer

 • Injeksjonsmørtel
 • Sementlim
 • Sementsuspensjon

Objekteksempler

 • Bolig- og industribygg
 • Murverk
 • Historiske bygninger
 • Ingeniørbygg
 • Undergrunns- og kloakkonstruksjon

ANVENDELSE AV LIMPAKKER

Pakken limes over risset med en blanding av polyuranharpiks eller epoxyharpiks og et eventuelt stivnemiddel (tjener til fortykning). Sørg for at åpningen av pakken er lokalisert rett over risset, og at pakkens injeksjonskanal ikke tetner. Limpakker brukes hovedsakelig på bygninger som av byggmessige årsaker (f.eks. spennbetong) ikke tillater boring (byggdeltykkelse = pakkeavstand).

Merknader

 • Limpakker tilgjengelig som metallpakker eller plastpakker
 • Limforbindelsen mellom pakken og byggkomponentflaten er avgjørende
 • Limfestestyrken på overflaten og egenskapene til limet (pluggmateriale) påvirker det mulige injeksjonstrykket i vesentlig grad

Bruksområder

 • Ved tørre byggkomponenter
 • Ved byggkomponenter med tjukk forsterkning
 • For spennbetong
 • Høytrykkinjeksjoner opptil maks. 60 bar eller lavttrykkinjeksjon til 10 bar

ANVENDELSE AV KILEPAKKEN

Kilepakken blir slått inn i risset, vanligvis fra 1-2 mm bredde, for så å injisere det med injeksjonsstoffet (kompress). Dette eliminerer den ellers vanlige boringen for borpakker. De består av metall eller plast.

Fordeler og nytteverdi

 • Tidsbesparelse ved reduksjon av antall arbeidstrinn ved å innsette pakken
 • Kilepakken blir slått direkte inn i sprekken, ingen komplisert boring kreves i bygningsmassen.
 • Pakken kan lett fjernes etter injeksjonen
 • Minimumsrissbredde for bruk av stål-kilepakker er 1,5 mm
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top