Menu

DESOI Ankersystem - spesial

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 142490 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139980 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

DESOI Ankersystem - spesial

Leter du etter spesielle forankringssystemer til byggeprosjektet ditt? Her finner du individuelt tilbehør for å stabilisere byggverket/emnet ditt. I tillegg produserer DESOI også individuelle produkter som er nøyaktig tilpasset dine behov. Bare ta en prat med oss.
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Systems

PDF german/english
PDF german/french

FGjenfylling – gjenfyllingspakker med anker

Arbeidstrinn

 • Rengjør borehullet med blåselanse
 • Rustfritt stålanker med egnede avstandsholdere og gjenfyllingspakker bygget inn i sentrum av borehullene
 • Bland DESOI AnchorNox®-tørkemørtelen og forbered DESOI PowerInject SP20-spiralpumpen
 • Injiser fyllstoff. Gjenværende luft kan sige ut gjennom utluftingsslangen (ta av slangen etter fullstendig utlufting). Borehullet fylles fullstendig.
 • Lukk gjenfyllingspakkeren med kappe
 • Fjern gjenfyllingspakkeren etter at fyllstoffet er herdet
 • Lukk borehullene

Fordeler

 • Gjenfyllingspakkeren er tidsbesparende, rask og enkel å stille inn
 • Gjenfyllingspakkeren er enkel å fjerne etter injeksjonen og kan brukes på nytt etter rengjøring

Bruksformål

 • Etablere en friksjonsforbindelse
 • Skånsom reparasjon av vernede gjenstander

Gjenfylling – gjenfyllingsstykke med anker

Arbeidstrinn

 • Rengjør borehullet med blåselanse
 • Sett det rustfrie stålankeret med passende avstandsholder, materialrør og gjenfyllingsstykke inn i sentrum av borehullet
 • Skru låseknasten på materialledningen
 • Bland DESOI AnchorNox®-tørkemørtelen og forbered DESOI PowerInject SP20-spiralpumpen
 • Injiser injeksjonsmaterialet til materialet kommer ut av utluftingsåpningen, lukk så med propp
 • Fyll boring med ankermørtel fra den utluftede borehullenden
 • Trekk materialledning langsomt tilbake under gjenfylling og fyll
 • Alle hulrom
 • Lukk gjenfyllingsstykket med propp (borings-Ø 10,5 mm)

Fordeler

 • Tidsbesparende gjennom rask og enkel plassering av gjenfyllingsstykket
 • Gjenfyllingsstykket er enkelt å fjerne etter injeksjonen og kan brukes på nytt etter rengjøring

Bruksformål

 • Etablere en friksjonsforbindelse
 • Skånsom reparasjon av vernede gjenstander

DESOI-enkel-spennkraftregulator

Den patenterte DESOI-enkelt-spennkraftregulatoren er et redskap for å spenne og holde lastkonstante elementer og bygningsverk. Den er i stand til å kompensere for konstruksjonsskadelige toppbelastninger som er et resultat av laster med varierende sterk innvirkning, som f.eks. vibrasjoner (tunglasttrafikk, klokkeklang), vekslende temperatur- og fuktighet, vindlaster osv.
 
DESOI-enkelt-regulatoren blir forhåndsinnstilt til en beregnet spennverdi, og opprettholder denne lasten konstant. Kraftkurven kan plottes ved hjelp av et elektronisk måleapparat. Installasjonen kan benytte adhesjonsvirkning (adhesjonsmørtel) eller kontaktforbindelse (trekkstang, dekkplate), alltid synlig eller skjult.

 

Oppgaver og brukseksempler

 • Absorpsjon av strekklaster
 • Reduksjon av toppbelastninger
 • Stabilisering av elementer og bygningsverk


Merknad
Individuell utlegging av de respektive DESOI-enkelt-spennkraftregulatorene skjer i forhold til objekt.Detail: Installation with compound effect
Example: DESOI Single load control unit installed

DESOI-DOBBEL-spennkraftregulator

Dobbeltspennkraftregulatoren er en anordning for understøttelse og konstante lastholding av komponenter. Det gjør det mulig å stille inn en last i en konstruksjon, holde og ved behov også registrere via et elektronisk måleapparat. Selv med svingninger pga. dynamiske påkjenninger (f.eks. små jordskjelv, klokkespill, temperatur- og luftfuktighetsendringer) kan lasten holdes stabilt på ett nivå.
scroll top