Menu

Dokumentasjon - DESOI w.i.l.m.a.

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 159200 OR shop_item_has_category.category_line_no = 159200 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI w.i.l.m.a.

Med DESOI w.i.l.m.a. får du tilgang til nyutviklet teknologi som ikke bare dokumenterer injeksjonsprosessene dine, men også overvåker dem aktivt. Dette kontrollsystemet kommer i fire forskjellige versjoner og sikrer alle injeksjonsteknikkens prosesser. Samtidig noterer DESOI w.i.l.m.a. injeksjonsprosessens trykk, volum, tid og avvik. For å sikre at det ikke oppstår upålitelige avvik i løpet av injeksjonen, kan man begynne med å fastsette grenseverdier for blandingsforhold, trykk og volum. Dersom disse verdiene overskrides vil hele systemet enten skru seg av eller vise et varsel på displayet.

DESOI w.i.l.m.a.

DESOI w.i.l.m.a.
Recording and documentation of injection and dosing processes

PDF german/english

PDF german/french

DESOI w.i.l.m.a. - FLYER

 open PDF
 
For å sikre at sensitive data tilknyttet injeksjonsprosessen beskyttes, kommuniserer nettbrettet og grunnenheten via en beskyttet WLAN-forbindelse. Samtlige data er passordbeskyttede for brukeren, og de behandles samt forvaltes utelukkende på en server i Tyskland. Dermed er du sikret på alle kanter.


Leveransen inneholder

Koplingsskap med integrert styring, 10 m lang strømledning, AV/PÅ-bryter, kontrollampe, gjennomstrømningssensorer, trykksensor, slagfast og vanntett CATERPILLAR (opptil 1 m) T20-tablet med Windows 10, inkl. bruksanvisning
Flow Control Display

DESOI w.i.l.m.a. dokumenterer

 • Materialforbruk per pakker
 • Blandingsforhold
 • Injeksjontrykk per pakker
 • Injeksjonsvarighet per pakker
 • Rekkefølge på injeksjonen
 • Antall etterinjeksjoner
 • Dato og tid for injeksjonen

DESOI – servicetilbud

 • Individuell teknisk rådgivning
 • Systeminnføring av fagpersonell på byggeplassen


 

Råmaterialer

 • Akrylatgelé
 • PU- og silikatharpiks
 • Mineralske fyllstoffer (sement)

Sikkerhet for planleggere og byggherrer

DESOI w.i.l.m.a.-enheten garanterer at forbuksmengdene fastsatt ved planlegging samt foreskrevne tekniske parametere alltid overvåkes og overholdes, som f.eks. blandingsforhold og injeksjonstrykk. Den dertil avstemte maskinteknikken er pålitelig, robust og utprøvd gjennom praksis, og muliggjør høy sikkerhet under utførelsen. På forespørsel kan systemet utstyres spesielt for prosjekter og bruksområder.

 
scroll top