Menu

Spenn- og dobbelpakker

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 -- LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														-- AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Spenn- og dobbelpakker

Strekkpakker egner seg godt til fylling ved f. eks. tunnelanlegg. Med den kan ethvert injeksjonsmateriale på mineralsk basis så vel som harpiks injiseres raskt og sikkert. Et forbedret strekksystem hindrer skade på sikringsringene
Spannpacker

Tunnel and mountain injection
with clamping and double packers

PDF german/english

PDF german/french

Diameter spennpakninger og diameterområder borehullSTREKKPAKKER B

Strekkpakker B egner seg godt til fylling ved f. eks. tunnelanlegg. Med den kan ethvert injeksjonsmateriale på mineralsk basis så vel som harpiks injiseres raskt og sikkert. Strekkpakker B blir strukket over stålkoblingen.


Fordeler

 • Enkel og sikker å håndtere
 • Presstilslutning fri gjennomgang Ø  20 mm
 • Enkel tetning med O-ring
 • Bajonettlåsen er en videreutvikling av den mer velkjente snapplåsen.
 

Bajonettlås

er en mekanisk forbindelse med to rørformede deler som er lette å løsne på. En både skrur dem sammen og løsner dem ved å tre dem inn i den andre og skru i motsatt retning.

Dobbeltpakning

For å sette bergankerne må de nødvendige hullene settes i fjellet. De enkelte ankerne er utstyrt med avstandsstykker, og pakket sammen med en materialledning og en ventilasjonslinje i DESOI ankerstrømpe blir de satt inn i de respektive hullene. Dobbeltpakningen skyves over ankeret på en slik måte at innsprøytningsområdet til dobbeltpakningen er vinkelrett på plastforseglingsmembranen.

Ved hjelp av de 4 aksiale strammeskruene er dobbeltpakningen godt festet i borehullet. Tetningsmaterialet føres nå gjennom injeksjonsrøret inn i feilene som har oppstått som følge av perforering av plastforseglingsmembranen, for å gjenopprette tettheten. DESOI ankermørtel kan fylles i borehullet via materiallinjen i ankerskroget.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top