Menu
Rissinjektion

Tunnel og Anlegg

Vårt utvalg av injeksjonssystemer retter seg spesielt mot bruk i bergverk, tunnelbygging, gruvedrift samt spesialisert underjordisk konstruksjon. Hertil hører ekspanderingspakker, hydraulikkpakker, borehullåser, spenningspakker, slagkompresjonslanser, spuntveggpakker osv. i ulike utførelser. Tilbehør og hjelpeutstyr er også tilgjengelig. Borehullåser er også tilgjengelige i utførelse med innerrør i plast. Spenningspakeren egner seg til tetning i stein med polymerfyllstoff (injeksjonsharpikser) og alle mineralbaserte fyllstoffer. Slagkompresjonslansen slås ned i lett gjennomtrengelig grunn. Det er ikke nødvendig med kostbare forarbeider. Den spesialutviklede spuntveggpakkeren for injeksjoner bak spuntvegger gir pålitelig hold og sikker tetning.

BRUK AV BORPRESSLANSER

Med denne fremgangsmåten blir stålrør med utløpshull i sidene og spissnederst satt ned i bakken. Passende forlengelser er tilgjengelig, med og uten utløpshull så vel som tildekkede utløpshull. Fremgangsmåten er spesielt godt egnet for grunne dybder i lett gjennomtrengbare jordsmonn. Den maksimale settedybden avhenger av grunnforholdene. I praksis realiseres settedybden ned til 15 meter. Injeksjonsmaterialet kan trenge ned i jorden gjennom alle åpningene. Ved bruk av med forloren spiss flyter fyllstoffet ut av lanseenden. Ved injeksjoner under gulvplanker må disse forbores på tilsvarende vis. Bruk en koplingshylse for å tette injeksjonspakningene.

mer om produktene

BOREHULLUKKING

Pakkere med plastslanger brukes hovedsakelig i gruvedrift og tunnelbygging for borehulltetting eller fylling. Gjennom borehullukkingen blir omkringliggende fjell (hulrom) injisert med mineralske materialer for stabilisering.
 

Dyppakker

Svällpackare används för injektion i praktiskt taget alla borrningssammanhang, tunnel- och anläggningsarbeten. Dessa injektioner syftar i allmänhet till att förbättra markens fysikaliska egenskaper eller för tätning. Dessutom används svällpackare i loggningsteknik för provinjektioner, vattenundersökningar och geologiska utforskningar i borrhålet.

mer om produktene

Spenn- og dobbelpakker

Strekkpakker egner seg godt til fylling ved f. eks. tunnelanlegg. Med den kan ethvert injeksjonsmateriale på mineralsk basis så vel som harpiks injiseres raskt og sikkert. Et forbedret strekksystem hindrer skade på sikringsringene
 

HYDRAULISK PAKKER

Hydrauliske pakkere som brukes på nesten alle områder av boring, tunneldriving, vannkonstruksjoner og spesialbyggeteknikk for injeksjoner. Disse injeksjonene brukes vanligvis til å forbedre jordsmonnets fysikalske egenskaper, stabilisering, fylling eller som tetning. I tillegg brukes hydrauliske pakkere i måleteknikk til prøveinjeksjoner, vannpresseforsøk og geologiske undersøkelser i borehullet.


mer om produktene

SPUNTVEGGPAKKER

Spuntveggpakkeren er designet for injeksjon bak spuntvegger. Gjennom ulike størrelser og tilkoblingssystemer kan injeksjonsharpiks/akrylatgel og mineralske materialer benyttes.
 
scroll top