Menu

Injeksjonsslanger

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 80000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 80000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Injeksjonsslanger

Siden tidlig på 70-tallet har man brukt injeksjonsslangesystemer i utførelsen av alternativ eller som tillegg til fugebånd og fugeblekk til tetting. Det dreier seg en injiserbar fugemasse i slange- eller kanalform. Etterfølgende lekkasjer kan forsegles målrettet ved å injisere polyuretanharpiks, akrylharpiks, sementsuspensjon eller sementlim.
Injektionsschlauchsystem
Injection hose system

PDF german/english
PDF german/french

Fordeler og nytteverdi

 • Enkel installasjon og fleksibel tilpasning til fuging
 • Blir brukt direkte på støpeskjøten
 • Ekstra tetting ved siden av fugebånd eller fugeblekk
 • Mulighet for tetting av støpeskjøter i betong- og armert betong-byggverk
 • Kostnadsgunstig teknisk prosess for forebyggende og etterfølgende forsegling
 • Injeksjonsslangesystemer kan også installeres i en komplisert fugelegging, når innbyggingen av fugebånd eller fugeblekk bare er mulig utvendig
 • Egnetheten ved injeksjonsslangesystemer blir dokumentert gjennom bygningsinspeksjon og derigjennom bevist (generelt byggteknisk sertifikat)
 

Brukseksempler

 • Injeksjonsslangesystemer hører ifølge byggteknisk liste A, del 2, i hht. nr. 1.4., til fugetettingssystemer, f.eks. i grunnvannssone (grunnmur)
 • Opprettelse av vanntette støpeskjøt i betongkonstruksjoner ved hjelp av målrettet injeksjon
 • Bruk ved f.eks. hydrauliske strukturer, kloakkrenseanlegg, underjordiske parkeringsplasser, tunneler


 

Installasjonsinstruksjoner

 • Injeksjonsslangen skal festes ubevegelig gjennom kontinuerlig forankring ved herdet betongbyggdel, slik at det ikke kan flyte ut i den ferske betongen
 • Generelt skjer festingen av injeksjonsrøret med spesielle festehåndtak i en avstand på ca. maks. 15 cm, eller avpasses i hensiktsmessig avstand under byggingen.
 • I slangekryssområdet bør en unngå gjensidig kompresjon
 • Injeksjonslangelengde ca 8-10 m
 • Avstand fra injeksjonsslangen til yttervegg bør være ⅓ til ½ d (byggdeltykkelse)
 • Slangene bør overlappe hverandre ca 15 cm inn, og føres parallelt med en avstand på ca 5 cm forbi hverandre
 • Injeksjonsslangene må ligge fast på utførselsplanet
 • Åpningstrykk - Avgangen av fyllstoffet i injeksjonsslangen skjer i lavtrykk- prosess på 0,5 til 5 bar
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top