Menu

DESOI Ankerstrømpesystem

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139980 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139906 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

DESOI ANKERSTRØMPESYSTEM - TESTET SYSTEM

For å kunne gi planleggere og utførende bedrifter pålitelige ankersystemer, har DESOI GmbH hos uavhengige, offentlige institusjoner for materaltesting fått testet og dokumentert bindestyrken og ankermotstanden spesielt for ankerstrømpesystemet. Målet med de gjennomførte undersøkelsene var å bedømme innflytelsen av ankerstrømpen på bindingsforholdet mellom injeksjonsmørtel og mur. Under disse så man på det ugunstige eksempelet med et borehull med glatt vegg og injeksjonsmørtel. Videre skulle praksisanbefalinger utarbeides med hensyn til forbehandling og pressing.
De gjennomførte bindingsstudiene viste at med DESOI AnchorNox® tørrmørtel
 • god bindingsstyrke (gjennomsnittlig > 1,5 N/mm²)
 • ved tynt lag (< 0,1 mm) ble oppnådd.
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Stocking System

PDF german/english
PDF german/french
Anvisning: Før reparasjonsstiltak med ankersystemer tar til, er det viktig å undersøke årsaken til skaden og om mulig fjerne den. Erfaring viser at ustabilt underlag (grunn/fundament) er en av de vanligste årsakene.


Testrapport, Materialkontroll- og Forskningsinstitutt Neuwied GmbH,

"Undersøkelser av DESOI ankerstrømpesystem for sikring av historiske murkonstruksjoner", nr. 6-21/1938b/12, 10. januar 2014

 

DESOI AnchorNox®tørrmørtel

Delårsrapport, F.A. Finger-Institutt for Bygningsmaterialelære, Professorat for polymere materialer, "Oppskriftstilpasning og optimalisering av egenskapene til fersk og stivnet mørtel i DESOI AnchorNox tørrmørtel® for ankerstrømpesystemer", FIB-AN 040-14, 13. mars 2015. Andre testede tørrmørtler på forespørsel.

Anvendelsen av DESOI ankerstrømpe er enkel: Skyv avstandsstykket på ankerstaven, føy til materialeledning for innføring av ankermørtelet og fest alle 3 deler med noe maskeringstape. Trekk så fiberslangen, som er skåret etter mål og allerede forseglet på den ene siden med en kabelstrips, over ankerpakningen som en strømpe, og fest den med en til kabelstrips. 
Merk: Også tilgjengelig fabrikkmontert.
Etter riktig installasjon av ankeret kommer så ifyllingen. Da forhindrer ankerstrømpen ukontrollert utstrømming av fyllmaterialet i hulrom, gruslommer osv. På grunn av sin elastisitet tilpasser ankerstrømpen seg uregelmessigheter i borehullet. Samtidig er vevstrukturen så permeabel at ankerets forbindelse med byggdelen er sikret.

Oppgaver og brukseksempler

 • Produksjon av en formfestende og kraftfestende tilkobling
 • Produksjon av en trekkfast forbindelse
 • Opptak av trekk- og skyvekrefter
 • Sikring mot dynamiske belastninger / Spenning
 • Sikring av mur med ett eller flere skall
 • Forbindelse og sammenføying av byggdeler (flere skall)
 • Sikring av sprukne byggdeler
 • Stabilisering av sprukken mur
 • Sikring av murstruktur ved lokale forstyrrelser
 • Stikking av mur med ett eller flere skall
scroll top