Menu

Innsprøytingslanse - trekking

More Informations
Filter
Filter
m_50215

Injeksjon og trekking samtidig av innsprøytningslanser med tapt spiss

En spesiell prosess er den samtidige injeksjon og trekking av injeksjonslanser ved bruk av den tapte spissen. DESOI leverer komplett utstyr for manuell eller pneumatisk maskinteknikk. En tilbakeslagsventil må brukes for injeksjon av ekspanderende materialer. Systemet er enkelt å bruke, gjenbrukbart (bortsett fra spissen) og kan installeres uten særlig utstyr. Resultater er liten belastning på bakken og i umiddelbar nærhet. Målrettet injeksjon i henhold til volum eller trykkkriterium er mulig. Metoden brukes ved fylling av hulrom i bakken, for tetting av eksempelvis demninger og jordvegger, og for stabilisering og konsolidering av jord.
 
Flyer Rammverpresslanze
Flyer Ram injection lances

open PDF

Injeksjon

Arbeidstrinn
 • Sette lanser for injeksjon med tapt spiss
 • Plassering av den pneumatiske trekkanordningen, sikring av underlaget med en avstryknings- og støtteplate (Nr. 11516 + 11518)
 • Trekkhode (Nr. 11530 + 11535) settes plass på innsprøytningslansen
 • Bajonettkontakt (Nr. 20639-38) skrus av
 • Materialslange (Nr. 13683) kobles til DESOI PowerInject SP-20
 • DESOI PowerInject SP-20 skruepumpe (Nr. 13576) settes i drift med materiale
 • Materialslanger (Nr. 13684) forbindes og kobles til innsprøytningslansen
 • Innsprøytningsslanse med pneumatisk trekkinnretning (Nr. 11525) trekkes ca. 3 cm
 • Start injeksjonsenheten, materialstrømmen skyver spissen ut og materialstrømmen begynner
 • Juster trekkhastigheten i henhold til dine behov

Trekk

Procedure - Pulling
 • Når forlengelseshøyden er nådd (ca. 3 m), slå av DESOI PowerInject SP-20, lukk begge kuleventilene
 • Koble fra materialslanger
 • Åpne kuleventilen kort for å avlaste trykket fra materialslangen og lukk den deretter igjen
 • Fest materialslangen med en dobbel fjærklemme
 • Løsne lansen over trekkenheten med to vannpumpetenger og vri den fra hverandre for hånd
 • Legg ned innsprøytningslansen (skyll om nødvendig), koble fra materialslangen
 • Om nødvendig injiser og trekk ytterligere lanser eller rengjør arbeidsmateriale

Alternativt kan innsprøytningslansene trekkes med en minigraver eller lignende.
scroll top