Menu

Flateinjeksjon

More Informations
Filter
Filter
m_50215
Page
12

FLATEINJEKSJON

Med flateinjeksjon kan jordberørende og utette bygningskomponenter tettes fra innsiden og fra utsiden. Avhengig av beskaffenhet på byggematerialene og porestrukturen opprettes et kontinuerlig tettingsnivå i komponenten (murverket). Ved å injisere egnede materialer, f.eks. geler eller lav-viskøse harpikser, tettes transportrutene som er ansvarlige for vannet.
Schleier- und Flächeninjektion
Courtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

Krav til injeksjonspakker

 • Pålitelig feste i komponenten ved prosessbetingede injeksjonstrykk
 • Korrosjonsbestandighet for gjenværende deler i komponenten
 • Avstengningsmulighet
 • Til ønsket strømningsmengde og strømningsegenskaper på injeksjonsstoffet tilpasset tverrsnitt
 • Tilbakeslagsventiler med lavt åpningstrykk

Injeksjonspakker

 • Borepakkere (stålpakker)
 • Slagpakker (plastpakker)
 

Arbeidstrinn

 • Boremalen og borehulldybden er avhengige av bygningsgeometrien og fastsettes av en fagkyndig planlegger.
 • Komponenten blir ikke helt gjennomboret, men bare så nær som mulig til den ytre kanten på komponenten.
 • Borekanaler i den utette komponenten fra innsiden og ut, til om lag 2/3 av komponenttykkelsen med en liten hellnngsvinkel.
 • I borehullene settes injeksjonspakkere og injiseres.

Ytterligere bruksområdre med påfølgende tetting

 • Slørinjeksjon i bakken
 • Injeksjon av ekspansjonsfuger
 • Injeksjon i bygningsmellomrom
 • Den lettflytende væsken som brukes som injeksjonsmateriale fortrenger eksisterende vann og danner en elastisk tetting sammen med den omgivende byggegrunnen eller et elastisk injeksjonslegeme.

Objekteksempler

 • Boliger og industribygg (kjellere, underetasjer)
 • Underetasjer og kanalbygging (avløpsvann, T-bane)
 • Vannkonstruksjoner (sluser, kamre, kontrollganger)
 • Tunnelbygging
DESOI Flächeninjektion
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top