Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 -- LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														-- AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 119375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 118437 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI Quick Seal – tetnings- og injeksjonsprofil

Med det nye systemet kombineres to prosesser i ett produkt for å tette elastiske fuger, støpeskjøter og ekspansjonsfuger på en pålitelig måte. Slik garanteres at en fugesanering eller ettertetning av WU-betongkonstruksjoner er sikker å gjennomføre. Den fleksible tetnings- og injeksjonsprofilen i 7 deler settes inn i den skadede fugen, fikseres og brukes til å presse ut et byggekjemisk fyllstoff. Tetnings- og injeksjonsprofilen er delbar og egner seg til fugebredder fra 18 til 26 mm.

Mineralischer Füllstoff
Joint renovation / re-sealing of waterproof concrete structures

 PDF german/english
 PDF german/french

En kombinasjon av DESOI Quick Seal og rektangel-stålpakkeren

 
DESOI Quick Seal - Abdichtungs- und Injektionsprofil

Fordeler

 • Sikker tetning av fuger
 • Tidsbesparende – ingen boring
 • Ingenting utenfor kantene
 • Bevegelige og variable segmenter – enkel og rask montering
 • Individuelt forkortbare (300 mm etter hvert segment)
 • Min. 18 mm – maks 26 mm fugebredde

Montering

 1. Sett det første segmentet av DESOI Quick Seal i den utette fugen, og stram strammemutrene så vel som stramme- og injeksjonsrøret med den batteridrevne skrutrekkeren (pipenøkkel). Dette presser tetningsprofilen (elastisk) sammen og fikserer den i fugen. Gjør det samme med de øvrige segmentene.
 2. Når alle segmentene er installert, må man skru M6-flathodenippelen på stramme- og injeksjonsrørene.
 3. Forsegle eventuelle tomrom med rektangel-stålpakkere – sett inn i fugen og fikser med en hurtigspenningsknebel.
 4. Start injeksjonsprosessen

DESOI Quick Seal - installation

Injection of chemical filling material

RRektangel-stålpakker

Fordel/merknad

 • Tidsbesparende – ingen boring
 • Ingenting utenfor kantene
 • Fylling av små tomrom
 • Ingen borekanaler etter injeksjon


Merknad
Rektangel-stålpakkeren brukes til å lukke tomrom som kan oppstå på grunn av forskjellen mellom fugelengder/segmentlengder.
DESOI Quick Seal
scroll top