Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 115000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI Quick Seal – tetnings- og injeksjonsprofil

Med det nye systemet kombineres to prosesser i ett produkt for å tette elastiske fuger, støpeskjøter og ekspansjonsfuger på en pålitelig måte. Slik garanteres at en fugesanering eller ettertetning av WU-betongkonstruksjoner er sikker å gjennomføre. Den fleksible tetnings- og injeksjonsprofilen i 7 deler settes inn i den skadede fugen, fikseres og brukes til å presse ut et byggekjemisk fyllstoff. Tetnings- og injeksjonsprofilen er delbar og egner seg til fugebredder fra 18 til 26 mm.

Mineralischer Füllstoff
Joint renovation / re-sealing of waterproof concrete structures

 PDF german/english
 PDF german/french

En kombinasjon av DESOI Quick Seal og rektangel-stålpakkeren

 
DESOI Quick Seal - Abdichtungs- und Injektionsprofil

Fordeler

 • Sikker tetning av fuger
 • Tidsbesparende – ingen boring
 • Ingenting utenfor kantene
 • Bevegelige og variable segmenter – enkel og rask montering
 • Individuelt forkortbare (300 mm etter hvert segment)
 • Min. 18 mm – maks 26 mm fugebredde

Montering

 1. Sett det første segmentet av DESOI Quick Seal i den utette fugen, og stram strammemutrene så vel som stramme- og injeksjonsrøret med den batteridrevne skrutrekkeren (pipenøkkel). Dette presser tetningsprofilen (elastisk) sammen og fikserer den i fugen. Gjør det samme med de øvrige segmentene.
 2. Når alle segmentene er installert, må man skru M6-flathodenippelen på stramme- og injeksjonsrørene.
 3. Forsegle eventuelle tomrom med rektangel-stålpakkere – sett inn i fugen og fikser med en hurtigspenningsknebel.
 4. Start injeksjonsprosessen

DESOI Quick Seal - installation

Injection of chemical filling material

RRektangel-stålpakker

Fordel/merknad

 • Tidsbesparende – ingen boring
 • Ingenting utenfor kantene
 • Fylling av små tomrom
 • Ingen borekanaler etter injeksjon


Merknad
Rektangel-stålpakkeren brukes til å lukke tomrom som kan oppstå på grunn av forskjellen mellom fugelengder/segmentlengder.
DESOI Quick Seal
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top