Menu
Filter
Filter
m_50215
Page
12

Fuging av murskjøter

Ved reparasjon av eksponert mur av murstein eller naturstein er det ofte nødvendig å skifte ut alle fugene for å unngå ytterligere fuktbelastning i veggen.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Bruksområder

 • Fugerestaurering eller fornyelse av murskjøter
 • Fugefornyelse/fuging av innbygde natursteiner
 • Sprøytefuging med store fugebredder og fugedybder
 • Fylling av dype hull

Materialvalg

Det avgjørende for valg av materiale er fremfor alt den eksisterende beholdningen. Mørtler består av mineralbindemidler og eventuelle tilsetningsstoffer, f. eks.
 • Kalkmørtel
 • Dolomittkalkmørtel
 • Kalksementmørtel
 • Romersk sementmørtel
 • Trassementmørtel

Merknad: Fugemasse må være maskinkompatibel

Brukseksempler

 • Murskjøter
 • Gulvfuger
 

Fordeler og nytteverdi

 • Sikrer rent arbeid
 • Fullstendig fylling av fugene
 • Justerbar transportmengde og hastighet

Arbeidstrinn

 • Hvis det ikke er mulig å reparere, fjern fugematerialet helt (f.eks. AS175 stein- og fugesag, nr. 40020)
 • Rengjør fugeflankene for støv og løse deler, ru dem opp om nødvendig
 • Forfukting med vann av drikkevannskvalitet
 • Legge fugemasse inn i fugene
 • Overflatebehandling
 • Etterbehandling av fugene
 
Merknader om fugerenovering
WTA-bulletin: "Restaurering av naturstein" 3-2, utgave 10.2016 D, informasjon om renovering av naturstein i WTA-bulletinen: "Bevaring og reparasjon av mur" E-7-1, utgave 02.2018 / D (gult trykk)
 
scroll top