Menu
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 145000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 145000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

FUGING

Ved reparasjon av eksponert mur av murstein eller naturstein viser det seg ofte nødvendig å skifte ut alle fugene for å unngå ytterligere fuktbelastning I veggen.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Bruksområder

 • Manuell fuging
 • Sprøytefuging med store fugebredder og fugedybder
 • Fylling av dype hull

Brukseksempler

 • Storsteinsmur
 • Bruddsteinsmur
 • Lagdelt mur
 • Grovmursteinsmur
 • Blendingsmur
 • Mur av blandet materiale
 
 

Fordeler og nytteverdi

 • Fugemørtel innføres jevnt og tett
 • Sikrer rent arbeid
 • Fullstendig fylling av fugene

Generelle arbeidsprosesser

 • Fjerne og rense fuger
 • Forvæting
 • Legge fugemasse inn i fugene
 • Etterbehandling av fugene

Fugemateriale som kan brukes

 • Fugemateriale som kan brukes
 • Plastisk mørtel
 • Trass-fugemasse
 • Trasstein-kalkfugemasse
 • Maskinegnet fugemasse
 • Fugemasse basert på epoksyharpiks
 • "Zargenverguss"-mørtel
scroll top