Menu
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Fuging av murskjøter

Ved reparasjon av eksponert mur av murstein eller naturstein er det ofte nødvendig å skifte ut alle fugene for å unngå ytterligere fuktbelastning i veggen.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Bruksområder

 • Fugerestaurering eller fornyelse av murskjøter
 • Fugefornyelse/fuging av innbygde natursteiner
 • Sprøytefuging med store fugebredder og fugedybder
 • Fylling av dype hull

Materialvalg

Det avgjørende for valg av materiale er fremfor alt den eksisterende beholdningen. Mørtler består av mineralbindemidler og eventuelle tilsetningsstoffer, f. eks.
 • Kalkmørtel
 • Dolomittkalkmørtel
 • Kalksementmørtel
 • Romersk sementmørtel
 • Trassementmørtel

Merknad: Fugemasse må være maskinkompatibel

Brukseksempler

 • Murskjøter
 • Gulvfuger
 

Fordeler og nytteverdi

 • Sikrer rent arbeid
 • Fullstendig fylling av fugene
 • Justerbar transportmengde og hastighet

Arbeidstrinn

 • Hvis det ikke er mulig å reparere, fjern fugematerialet helt (f.eks. AS175 stein- og fugesag, nr. 40020)
 • Rengjør fugeflankene for støv og løse deler, ru dem opp om nødvendig
 • Forfukting med vann av drikkevannskvalitet
 • Legge fugemasse inn i fugene
 • Overflatebehandling
 • Etterbehandling av fugene
 
Merknader om fugerenovering
WTA-bulletin: "Restaurering av naturstein" 3-2, utgave 10.2016 D, informasjon om renovering av naturstein i WTA-bulletinen: "Bevaring og reparasjon av mur" E-7-1, utgave 02.2018 / D (gult trykk)
 
scroll top