Menu

Rådgivning - Planlegging - Utførelse

Uansett hvilket byggeprosjekt du trenger støtte - vennligst kontakt oss så jobber vi tett med deg for å finne løsninger og konsepter som vil gjøre ditt prosjekt vellykket.

Rådgivning

UANSETT ... om du ønsker å finne ut om bruken av et produkt, har behov for en spesiell design eller har spørsmål om en ordre fra vår nettbutikk: Vi er glade for å gi råd og bistand. For at du skal få gjennomført dine planer ett hundre prosent, kan vi tilby en rask, ukomplisert og kompetent rådgivning. Vi bistår deg over telefonen, i firmaet og på forespørsel på selve byggeplassen.

YTELSESBESKRIVELSER (anbefalinger)

Som en tjenesteytelse for ingeniører, arkitekter og fagfolk har DESOI GmbH satt sammen ytelsesbeskrivelser (anbefalinger) innenfor ulike felt. Med de dertil hørende erklæringer og brosjyrer kan du plassere YB-ene i en egen mappe. Be om en CD mot et sikringsgebyr på 20 Euro.

Ytelsesbeskrivelsene (anbefalingene) erstatter likevel ikke den omhyggelig utførte diagnostikken fra en sakkyndig planlegger. I tillegg er tilpasning til det konkrete objektet en forutsetning for å lykkes med reparasjonen. Om nødvendig kan vi anbefale en pålitelig partner. Vår kompetanse og kontakter fra 35 års erfaring er sikkert fordeler som du gjerne vil gjøre bruk av.

Utførelse

I NESTEN FIRE ÅRTIER ... har vi hatt tillitsfullt samarbeid med byggefirmaer, byggspesialister, ingeniører og forskere. Gjennom disse partnerskapene har vi oppnådd stor og verdifull innsikt og fått utviklet og optimalisert mange av våre produkter - selvfølgelig også til fordel for våre kunder. Vårt utvalg er bygget opp på et modulært byggekloss-system. Med vårt samspilte team leverer vi spesialprodukter på kort varsel og med høy kvalitet.

BYGGKJEMI
DESOIs teknikk har i årtier med suksess blitt brukt med varer av kjente byggkjemiske produkter. Kombinasjonen av innovative, byggkjemiske stoffer med behovstilpasset produksjonsteknikk muliggjør en optimal og kostnadseffektiv avvikling av byggeplassene. Informasjon om de testede injeksjons- og sprøytematerialene for ulike bruksområder kan fås her.

Byggeplasstøtte

INJEKSJONSTEKNIKK ... FOR DEG PÅ STEDET

Individuelle veiledninger på byggstedet ditt og fagseminarer for arbeidere fra produksjonsbedrifter direkte i din bedrift. Vår anvendelsestekniker Udo Werner gir deg råd på stedet - med den passende injeksjonsteknikken for ditt prosjekt. Din fordel: Du sparer verdifull tid og dermed penger. Vi sørger for at injeksjonsprosjektet ditt blir vellykket. Snakk med oss, så vil vi gi deg et uforpliktende tilbud.

Ytelsesspekter

  • Injeksjon-og maskininstruksjon
  • Reparasjonsmanual
  • Byggeplassveiledning
  • Horisontaltetting mot fukt som trenger opp kapillært
  • Vertikalinjeksjon/flateinjeksjon
  • Sprekkinjeksjon og påfølgende tetting i vegg-såle-område
  • Istandsetting med DESOI spiralankersystem
  • DESOI ankerstrømpesystem
Petra Krack-Sippel

KOORDINERING

Petra Krack-Sippel

  +49 6655 9636-34
  events@desoi.de

Udo Werner

INGEGNERE

Udo Werner

scroll top