Menu
Rissinjektion

Ankersystemer

Reparasjon av mur krever presis kunnskap om gitte forhold som f.eks. byggsubstans, skadeårsak, belastninger osv, slik at man kan ta i bruk optimale reparasjonstiltak. DESOI ankersystemer er testet og tilgjengelig i de versjoner som er oppført nedenfor. For den mekanisk festede forbindelsen mellom sprekkantene er DESOI spiralankersystem den ideelle løsningen. Den består av de to komponentene spiralanker og spiralankermørtel.

En spesiell utvikling er DESOI spennkraft-regulatorer. Den enkle spennkraft-regulatoren jevner ut ulike grader av strekkrefter, den dobbelte spennkraft-regulatoren demper forskjellige trykkbelastninger.

DESOI SPIRALANKERSYSTEM

Spiralankeret er et skrueformet anker i rustfritt stål som brukes til reparasjon av sprukket murverk. I murverk brukes spiralankeret til begrensning av sprekkbredden DESOI-spiralankermørtel egner seg til å etablere en kraftig forbindelse mellom spiralankeret og ulike typer murverk. Til kvalitativ bruk tilbys DESOI-spesialverktøy (stein- og fugesag AS 170 / fugeteknologi).

mer om produktene

DESOI ANKER PLUS W

Når forbindelsen mellom murforskaling og bæreskall ikke lenger eller bare delvis står igjen, er DESOI spiralankersystem Anker Plus W den ideelle løsningen. Systemet består av DESOI Anker Plus W og DESOI spiralankermørtel.
Ankeret Plus W blir skrudd inn i spiralankermørtelen. Inndreiingen av spiralankeret bevirker en høyere bindingsstyrke mellom de to systemkomponentene. Spiralankermørtelens tiksotropiske konsistens forhindrer utstrømning i mellom- og hulrom. DESOI Anker Plus W av austenittisk rustfritt stål har en nominell diameter på 8 mm, og er tilgjengelig i utskårne felt mellom 180 mm og 400 mm (i trinn på 20).
 

DESOI ANKERSTRØMPESYSTEM

For å kunne gi planleggere og utførende bedrifter pålitelige ankersystemer, har DESOI GmbH hos uavhengige, offentlige institusjoner for materaltesting fått testet og dokumentert bindestyrken og ankermotstanden spesielt for ankerstrømpesystemet. Målet med de gjennomførte undersøkelsene var å bedømme innflytelsen av ankerstrømpen på bindingsforholdet mellom injeksjonsmørtel og mur. Under disse så man på det ugunstige eksempelet med et borehull med glatt vegg og injeksjonsmørtel. Videre skulle praksisanbefalinger utarbeides med hensyn til forbehandling og pressing.
De gjennomførte bindingsstudiene viste at med DESOI AnchorNox® tørrmørtel
  • god bindingsstyrke (gjennomsnittlig > 1,5 N/mm²)
  • ved tynt lag (< 0,1 mm)ble oppnådd.

mer om produktene

Spennkraftregulator

Leter du etter spesielle forankringssystemer til byggeprosjektet ditt? Her finner du individuelt tilbehør for å stabilisere byggverket/emnet ditt. I tillegg produserer DESOI også individuelle produkter som er nøyaktig tilpasset dine behov. Bare ta en prat med oss.
 
scroll top