Menu

Retangulær stålpakker

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158281 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158281 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

TREBESKYTTELSE / HUSSOPPFOREBYGGING

Trebeskyttelse dekker alle tiltak for å hindre ødeleggelse eller verdiforringelse av tre eller trekonstruksjoner. Infisering med hussopp er en alvorlig byggmangel iht. bygningsforskriftene. Typisk vil en overfladisk behandling ikke være nok, slik at man må utføre injeksjonstiltak.

Fordeler og nytteverdi

 • Pressinjeksjon for trebeskyttelse og forebygging av hussopp muliggjør optimal fordeling i tre og murverk
 • Spray- og skumtiltak gir en optimal fordeling på overflater og i mellomrom
 • Produksjon og levering av standardisert injeksjons- og pakningsteknikk
 • Produksjon av spesielle injeksjonspakninger i henhold til fagekspertise
 • Injeksjonsutstyr og injeksjonspakninger kombineres med de respektive materialene

Bruksområder

 • Insekt- og soppforebygging og -bekjempelse
 • Brannvernforbedring
 • Økt motstandskraft og holdbarhet
 • Forebygging mot vær (vann, fuktighet)
 • Forebygging mot reinfisering av hussopp i mur

Ytterligere informasjon

 • For trebeskyttelse og forebygging av hussopp bør, ifølge DIN 68800, godkjente sakkyndige lage en trebeskyttelsesteknisk granskingsrapport med forslag angående reparasjoner
 • Bruken av en mørtel som egner seg til trebeskyttelse, f.eks. injeksjonsskummørtel, bør utprøves med laboratorieforsøk
 • Andre anbefalinger finnes i WTA-brosjyrer
 • Egnede injeksjonsmaterialer eller trebeskyttelsesmidler: Se liste over trebeskyttelsesmidler med godkjenning for bygg DIBT (Tysk Institutt for Byggteknikk)
Holzschutzinjektion mit Einschlagkopf

SKUMTILTAK

Fordeler og nytteverdi

 • Dreiehodedyse: Materialet blir fordelt av den roterende dysen i alle retninger, og trenger dermed inn i de trangeste hulrom
 • Stabiliseringsvekt: Er særlig egnet for bruk i skorsteiner osv.
DESOI Schaumverfahren
scroll top