Menu
Filter
Filter
m_50215

B-Sting®

Målrettet fugetetning i gruvetunneler

Med B-Sting®-injeksjonsnåle gjennomføres påfølgende tetninger av tetningsfuger i tunneler på en enkel og sikker måte, spesielt i gruvetunneler.

Minimal invasjon – maksimal virkning.

Målrettet fugetetning i gruvetunneler

Med B-Sting®-injeksjonsnåle gjennomføres påfølgende tetninger av tetningsfuger i tunneler på en enkel og sikker måte, spesielt i gruvetunneler.

 

 Fordeler

  • Det fjernes ikke materiale når spissen skrus inn i tetningsfugen. Utgangshullene på siden forblir rene og garanterer fri gjennomstrømning for fyllstoffet.
  • Det faste materialet i tetningsfugen spenner over B-STING®-Injeksjonsnåle. På den måten holdes og tettes den samtidig.

Arbeidstrinn

Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top