Menu

Sprøtting, pumping, fylling

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 147500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 147500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Sprøtting, pumping, fylling

Når det gjelder bygningsrenovering og restaurering, blir forskjellige materialer transportert, sprøytet og fylt, slik at det opprinnelige stoffet ikke blir belastet. For å følge opp de spesielle murforholdene, finnes det et stort antall injeksjonsteknikker og mulige bruksområder. Utvalget av passende tilbehør til byggeprosjektet ditt er tilsvarende stort.
Spraying, conveying and filling

PDF german/english
PDF german/french

Bruksområder

 • Utvendig tetning mot pressvann i anlegg
 • Påføring av tetningsoppslemming utvendig
 • Påfølgende innvendig tetning f. eks. i kjellere
 • Overflatebeskyttelse, f. eks. for drikkevannstanker
 • Pussesystem for renovering i henhold til WTA etter horisontal forsegling

Fyllstoffer

 • Fugemørtel
 • Ankermørtel
 • Injeksjonsmørtel
 • Nivelleringsmasse
 • Injiserbare materialer
  • 1K/2K forseglingsslam
  • Finsparkel
  • Kalksementpuss
  • Sprøytemasse
  • Poregrunnpuss
  • Renoveringspuss

Fordeler og nytteverdi

 • Ulike materialer kan sprøytes med én enhet
 • God mobilitet på arbeidsstedet
 • Høy flateytelse
 • Sprøytemønster justerbart med: regulering av materialmengde, dyseinnstilling (sprøyting med under- og overtrykk)
 • Garantert jevn materialpåføring, spesielt når det gjelder vegg-gulv-forbindelser, ytre og indre hjørner
 • Materialengden kan reguleres ved injeksjonshodet
 • Vedlikehold og stell av transportbåndsteknologi og injeksjonsverktøy krever lite bruk av verktøy
scroll top