Service - Injeksjonsteknikk

MESSER / UTSTILLINGER

DESOI-teamet er representert på messer og utstillinger hele året. På følgende datoer kan du personlig bli overbevist om det slagkraftige tilbudet.

INJEKSJONSTEKNIKK

INDUSTRIELL TEKNOLOGI