Rissinjeksjon

INJEKSJON AV REAKTIV HARPIKS

Reaktiv harpiks kan bestå av en eller to komponenter, som reagerer kjemisk med hverandre. Initiatitorer og akseleratorer blir ofte lagt til som tilleggskomponenter.

Anvendelse av injeksjonspakker - bruksområder

 • Ved tørre og fuktige byggkomponenter
 • Ved vannførende og vanntrykkførende riss
 • Ved hulromfylling
 • Høytrykksinjeksjon og lavtrykksinjeksjon i betongkonstruksjoner
 • For å unngå skader på betongsammenføyningene, bør injeksonstrykket være maks. ⅓ av betongens strekkbarhet - må alltid sjekkes

Krav til injeksjonspakkene

 • Kompatibilitet mellom virkestoffer og anvendte injeksjonsstoffer
 • Pålitelig montering i byggkomponenten
 • Ingen tverrsnittinnsnevring i tilkoblings- og pakkesystemet ved injeksjon av mineralske materialer
 • Korrosjonsbestandighet for bygningens gjenværende byggkomponenter
 • Avstengningsmulighet
 • Høy trykkbestandighet
DESOI Rissinjeksjon
DESOI Rissinjeksjon

Plugging

 • Pluggingen forhindrer lekkasje av rissfyllstoff mens injeksjonen pågår
 • Reparering ved oppstått lekkasje med hurtigherdende stoffer
 • Sørg for ventilasjon - for vertikale sprekker på det høyeste punktet
DESOI Injeksjonpakke (stål)
Polymerer Füllstoff

Polymeric filling material (injection resin)

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de