Flateinjeksjon

FLATEINJEKSJON

Med flateinjeksjon kan jordberørende og utette bygningskomponenter tettes fra innsiden og fra utsiden. Avhengig av beskaffenhet på byggematerialene og porestrukturen opprettes et kontinuerlig tettingsnivå i komponenten (murverket). Ved å injisere egnede materialer, f.eks. geler eller lav-viskøse harpikser, tettes transportrutene som er ansvarlige for vannet.

Injeksjonspakker

 • Borepakkere (stålpakker)
 • Slagpakker (plastpakker)

Krav til injeksjonspakker

 • Pålitelig feste i komponenten ved prosessbetingede injeksjonstrykk
 • Korrosjonsbestandighet for gjenværende deler i komponenten
 • Avstengningsmulighet
 • Til ønsket strømningsmengde og strømningsegenskaper på injeksjonsstoffet tilpasset tverrsnitt
 • Tilbakeslagsventiler med lavt åpningstrykk

Arbeidstrinn

 • Boremalen og borehulldybden er avhengige av bygningsgeometrien og fastsettes av en fagkyndig planlegger.
 • Komponenten blir ikke helt gjennomboret, men bare så nær som mulig til den ytre kanten på komponenten.
 • Borekanaler i den utette komponenten fra innsiden og ut, til om lag 2/3 av komponenttykkelsen med en liten hellnngsvinkel.
 • I borehullene settes injeksjonspakkere og injiseres.

Ytterligere bruksområdre med påfølgende tetting

 • Slørinjeksjon i bakken
 • Injeksjon av ekspansjonsfuger
 • Injeksjon i bygningsmellomrom
 • Den lettflytende væsken som brukes som injeksjonsmateriale fortrenger eksisterende vann og danner en elastisk tetting sammen med den omgivende byggegrunnen eller et elastisk injeksjonslegeme.
DESOI Flateinjeksjon
DESOI Flateinjeksjon
DESOI Flateinjeksjon

Objekteksempler

 • Boliger og industribygg (kjellere, underetasjer)
 • Underetasjer og kanalbygging (avløpsvann, T-bane)
 • Vannkonstruksjoner (sluser, kamre, kontrollganger)
 • Tunnelbygging
Curtain injection and masonry injection

Curtain injection and masonry injection

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de