Ankersystemer

ENKELSPENNKRAFTREGULATOR

Enkelspennkraftregulator

Enkelspennkraftregulatoren er en enhet til stramming og belastningskonstant holdning av komponenter. Det gjør det mulig å stille inn en konstant belastning i en konstruksjon, holde og ved behov også registrere via et elektronisk måleapparat. Selv ved svingninger med dynamiske påkjenninger (f.eks. små jordskjelv, klokkespill, temperatur- og luftfuktighetsendringer) kan lasten holdes på ett nivå.

DOBBELTSPENNKRAFTREGULATOR

Dobbeltspennkraftregulator

Dobbeltspennkraftregulatoren er en anordning for understøttelse og konstante lastholding av komponenter. Det gjør det mulig å stille inn en last i en konstruksjon, holde og ved behov også registrere via et elektronisk måleapparat. Selv med svingninger pga. dynamiske påkjenninger (f.eks. små jordskjelv, klokkespill, temperatur- og luftfuktighetsendringer) kan lasten holdes stabilt på ett nivå.

Bruksområder

  • Bygninger som må sikres og forsterkes konstruktivt som en del av bevarings- og ombyggingstiltak.
  • Hvelvbeskyttelse ved å installere spennkraftregulator synlig i bæresystemet eller usynlig i en komponent (f.eks. veggutsparing).
  • Lastoverføring fra det eksisterende bæresystemet inn i det omgivende materialet kan gjøres med hjelp av en sammenbindingsvirkning med bindemørtel i den lastbærende bygningskomponenten (f.eks. murvegg, betongkonstruksjon) og via kontaktsammenføyning (f.eks. ved strekkplater via topplater).

Innføring i murverket

Innføring i murverket

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de