Service - Injeksjonsteknikk

YTELSESBESKRIVELSER (anbefalinger)

Som en tjenesteytelse for ingeniører, arkitekter og fagfolk har DESOI GmbH satt sammen ytelsesbeskrivelser (anbefalinger) innenfor ulike felt.

Med de dertil hørende erklæringer og brosjyrer kan du plassere YB-ene i en egen mappe. Be om en CD mot et sikringsgebyr på 20 Euro. bare tilgjengelig på tysk

Ytelsesbeskrivelsene (anbefalingene) erstatter likevel ikke den omhyggelig utførte diagnostikken fra en sakkyndig planlegger. I tillegg er tilpasning til det konkrete objektet en forutsetning for å lykkes med reparasjonen.

Om nødvendig kan vi anbefale en pålitelig partner. Vår kompetanse og kontakter fra 35 års erfaring er sikkert fordeler som du gjerne vil gjøre bruk av.

Ytelsesbeskrivelser for planleggere og arkitekter