Slørinjeksjon

DESOI FLOW CONTROL II

Med DESOI Flow Control II-apparater og dertil avstemt maskinteknikk kan injeksjons- og doseringsprosesser sammenfattes elektronisk. Under innsprøytningsprosessen blir dataene matet inn og deretter digitalt viderebehandlet. DESOI Flow Control II-apparater overtar den permanente overvåkningen av injeksjonstrykk, forbruksmengder og blandingsforhold. Ved avvik eller når den innstilte verdien er nådd, avgis et signal og injeksjonsapparatet blir slått av eller kan alternativt slås av. Ved hjelp av registreringsprotokollen er injeksjonsforløpet etterprøvbart for hver av pakningene. På denne måten kan oppdragsgiveren bli forelagt en etterrettelig dokumentasjon av de utførte injeksjonsarbeidene .

Flytkontrolldisplay

Fordeler for planleggere og byggherrer

DESOI Flow Control II-apparater sørger for at planlagte, etablerte forbruksmengder og fastsatte tekniske parametere overvåkes kontinuerlig og overholdes, f.eks. blandingsforhold og injeksjonstrykk. Den dertil avstemte maskinteknikken er pålitelig, robust, utprøvd og testet, og gir en høy sikkerhet under utførelsen. På forespørsel kan systemet bli spesialutstyrt med hensyn til prosjekt og anvendelse.

DESOI Flow Control II dokumentert

 • Faktisk materialforbruk per pakning (unntatt PUH-slagteller)
 • Blandingsforhold (unntatt PUH / Z)
 • Injeksjontrykk per pakning
 • Injeksjonsvarighet per pakning
 • Rekkefølge på injeksjonen
 • Antall etterinjeksjoner
 • Dato og tid for injeksjonen

Servicetilbud

 • Individuell teknisk rådgivning
 • Systeminstruksjon av fagpersonale på byggeplassen
 • Leie av systemer

Forbruksmaterialer

 • Acrylatgelé
 • PU- og silikatharpiks
 • Slagteller
 • Sement
Pneumatisk stempelpumpe med flytkontroll

Butikk

tysk
inglese
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de