Slørinjeksjon

SLØRINJEKSJON (GELINJEKSJON)

En utprøvd praktisk tettingsmetode i tunnelbygging, til bygningskonstruksjoner, boliger og industribygg, parkeringshus under jorden og kloakk og vann.

Slørinjeksjon med akrylatgel (hydrostrukturharpiks) gir en tetting av byggverk i kontakt med eller overfylt med jord fra innsiden og ut og fylling av gjennomgående sprekker, hulrom, feilsteder, fuger. Egnet injeksjonsteknikk og injeksjonspakkere og et saneringskonsept fra fagplanleggenen sikrer suksess for byggverkstettingen

Krav til injeksjonspakker

 • Pålitelig feste i komponenten ved prosessbetingede injeksjonstrykk
 • Korrosjonsbestandighet for gjenværende deler i komponenten • Avstengningsmulighet
 • Til ønsket strømningsmengde og strømningsegenskaper på injeksjonsstoffet tilpasset tverrsnitt
 • Tilbakeslagsventiler med lavt åpningstrykk

Arbeidstrinn

 • Rasterboring trenger gjennom hele konstruksjonen fra innsiden og ut etter et visst objektbetinget boremønster.
 • I borehullene settes injeksjonspakkere og injiseres.
 • Bygningen omgis av jord/sand. Gelsløret kommer inn i porestrukturen og danner en blanding som hindrer inntrenging av vann til konstruksjonen eller ekspansjonsfugene etc.

Injeksjonspakker

 • Borepakkere (stålpakker)
 • Slagpakker (plastpakker)
Slørinjeksjon (gelinjeksjon)
Slørinjeksjon (gelinjeksjon)

Bruksområde med påfølgende tetting

 • Slørinjeksjon i bakken
 • Injeksjon av utvidelsesfuger
 • Injeksjon i bygningsmellomrom
 • Den lettflytende væsken som brukes som injeksjonsmateriale, fortrenger eksisterende vann og danner en elastisk tetting eller en elastisk tetting sammen med den omgivende byggegrunnen.

Objekteksempler

 • Tunnelbygging
 • Ingeniørbygg
 • Boliger og industribygg (kjellere, underetasjer)
 • Parkeringshus
 • Underetasjer og kanalbygging (avløpsvannanlegg, T-bane)
 • Vannkonstruksjoner (sluser, kamre, kontrollganger)
Curtain injection and masonry injection with acrylate gel

Curtain injection and masonry injection 

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de