Rissinjeksjon

ANVENDELSE AV LIMPAKKER

Pakken limes over risset med en blanding av polyuranharpiks eller epoxyharpiks og et eventuelt stivnemiddel (tjener til fortykning). Sørg for at åpningen av pakken er lokalisert rett over risset, og at pakkens injeksjonskanal ikke tetner. Limpakker brukes hovedsakelig på bygninger som av byggmessige årsaker (f.eks. spennbetong) ikke tillater boring (byggdeltykkelse = pakkeavstand).

Innsetting av heftepakninger
Påføring av oppdemmingsmateriale
Heftepakning med oppdemmingsmateriale

Merknader

Limpakker tilgjengelig som metallpakker eller plastpakker

Limforbindelsen mellom pakken og byggkomponentflaten er avgjørende

Limfestestyrken på overflaten og egenskapene til limet (pluggmateriale) påvirker det mulige injeksjonstrykket i vesentlig grad

Bruksområder

  • Ved tørre byggkomponenter
  • Ved byggkomponenter med tjukk forsterkning
  • For spennbetong
  • Høytrykkinjeksjoner opptil maks. 60 bar eller lavttrykkinjeksjon til 10 bar
DESOI heftepakning med krysskyver
DESOI Universal heftepakning

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de


ANVENDELSE AV KILEPAKKEN

Kilepakken blir slått inn i risset, vanligvis fra 1-2 mm bredde, for så å injisere det med injeksjonsstoffet (kompress). Dette eliminerer den ellers vanlige boringen for borpakker. De består av metall eller plast.

DESOI kilepakning

Fordeler og nytteverdi

  • Tidsbesparelse ved reduksjon av antall arbeidstrinn ved å innsette pakken
  • Kilepakken blir slått direkte inn i sprekken, ingen komplisert boring kreves i bygningsmassen.
  • Pakken kan lett fjernes etter injeksjonen
  • Minimumsrissbredde for bruk av stål-kilepakker er 1,5 mm
Bruk av kilepakning

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de


BRUK AV INJEKSJONSUTSTYR (SELVINJISERENDE)

Selvinjiserende injeksjonsutstyr benyttes når det kreves lite trykk (ca. 1 bar) og lang utholdenhetstid for å sikre at injeksjonet er vellykket.

Injeksjonsanordning fåes med Limpakke
Injeksjonsanordning fåes med Støp-betongpakke
Injeksjonsanordning fåes med Flisepakker

Injeksjonsanordning fåes med

  • Limpakke
  • Støp-betongpakke
  • Multi-flisepakker

Bruksmaterialer

  • Sementsuspensjon
  • Epoxyharpiks
  • PU-harpiks

Fordeler og nytteverdi

  • Injeksjon uten bruk av maskiner
  • Enkelt arbeidsprinsipp
  • God visuell forbrukskontroll
  • Flere injeksjonsenheter kan innsettes samtidig og på ulike områder
  • Kan brukes over hodet
Injeksjonsanordning flisepakker

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de


ANVENDELSE AV STÅLFLISEPAKKER

  • Ved bakside- eller underpress fra fliser, gulvstøp, plater, klinker eller fylling av hulrom og riss
  • Fliser må ikke lenger fjernes ved oppussing
DESOI stålflisepakker

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de