Retangulær stålpakker

TREBESKYTTELSE / HUSSOPPFOREBYGGING

Trebeskyttelse dekker alle tiltak for å hindre ødeleggelse eller verdiforringelse av tre eller trekonstruksjoner. Infisering med hussopp er en alvorlig byggmangel iht. bygningsforskriftene. Typisk vil en overfladisk behandling ikke være nok, slik at man må utføre injeksjonstiltak.

Fordeler og nytteverdi

 • Pressinjeksjon for trebeskyttelse og forebygging av hussopp muliggjør optimal fordeling i tre og murverk
 • Spray- og skumtiltak gir en optimal fordeling på overflater og i mellomrom
 • Produksjon og levering av standardisert injeksjons- og pakningsteknikk
 • Produksjon av spesielle injeksjonspakninger i henhold til fagekspertise
 • Injeksjonsutstyr og injeksjonspakninger kombineres med de respektive materialene

Bruksområder

 • Insekt- og soppforebygging og -bekjempelse
 • Brannvernforbedring
 • Økt motstandskraft og holdbarhet
 • Forebygging mot vær (vann, fuktighet)
 • Forebygging mot reinfisering av hussopp i mur
Trebeskyttelsesinjeksjon med innslagshode

Ytterligere informasjon

 • For trebeskyttelse og forebygging av hussopp bør, ifølge DIN 68800, godkjente sakkyndige lage en trebeskyttelsesteknisk granskingsrapport med forslag angående reparasjoner
 • Bruken av en mørtel som egner seg til trebeskyttelse, f.eks. injeksjonsskummørtel, bør utprøves med laboratorieforsøk
 • Andre anbefalinger finnes i WTA-brosjyrer
 • Egnede injeksjonsmaterialer eller trebeskyttelsesmidler: Se liste over trebeskyttelsesmidler med godkjenning for bygg DIBT (Tysk Institutt for Byggteknikk)

SKUMTILTAK

Fordeler og nytteverdi

 • Målrettet påføring av materiale i en enkelt operasjon
 • Materiale festet til byggestoffet kan trenge inn over tid
 • Lavt materialtap
 • Passer for alle injeksjonsenheter
 • Bruk i byggverk med flere skall eller byggverk med hulrom
 • For påføring av aktive virkestoffer på tre- og murflater
DESOI skumtiltak

SPRAY

DESOI dreiehodedyse

Fordeler og nytteverdi

 • Dreiehodedyse: Materialet blir fordelt av den roterende dysen i alle retninger, og trenger dermed inn i de trangeste hulrom
 • Stabiliseringsvekt: Er særlig egnet for bruk i skorsteiner osv.
DESOI dreiehodedyse detalj

Butikk

tysk
engelsk
fransk