Injeksjonssystemer

SYSTEM RFS

For å opprette støttesøyler i ikke bærekraftig byggegrunn

Gjennom dette systemet er det mulig med stabilisering/festing av byggegrunnen på planlagte dybder med liten innsats. Rammemansjettrør kan kombineres i forskjellige lengder avhengig av byggegrunn, og rammes ned flere meter dypt og injiseres med forskjellige materialer.

Bruksområde

Systemet RFS består av rammemansjettrør 26 mm og den fleksible spennpakkeren. Rammemansjettrøret leveres med glatt, gradfri innvendig diameter på 20 mm. Slangeventilene på de enkelte injeksjonsnivåene i en avstand på 20 cm er beskyttet av stålringmansjetter, slik at injeksjonsmaterialet ikke kan trenge fra utsiden og til innsiden i injeksjonskanalen. Rammemansjettrørene brukes f.eks. til oppstiving av jordsmonnet på forskjellige steder i byggegroper. Med hjelp av den fleksible spennpakkeren med tettingsstempel hindres lekkasje og spennpakkeren blir alltid fastspent i en ren injeksjonskanal. Spennpakkeren spennes fast med spennhylsen med spakltrykk ogløsnes ved å trykke på en knapp. Med hjelp av dette systemet er det mulig med stabilisering/festing av byggegrunnen på planlagte dybder med liten innsats. Rammemansjettrørene kan kombineres i forskjellige lengder avhengig av byggegrunn, og rammes ned flere meter dypt og injiseres med forskjellige materialer.

System RFS
System RFS

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de