Borpresslansen

BRUK AV BORPRESSLANSER

Med denne fremgangsmåten blir stålrør med utløpshull i sidene og spissnederst satt ned i bakken. Passende forlengelser er tilgjengelig, med og uten utløpshull så vel som tildekkede utløpshull. Fremgangsmåten er spesielt godt egnet for grunne dybder i lett gjennomtrengbare jordsmonn. Den maksimale settedybden avhenger av grunnforholdene. I praksis realiseres settedybden ned til 15 meter. Injeksjonsmaterialet kan trenge ned i jorden gjennom alle åpningene. Ved bruk av med forloren spiss flyter fyllstoffet ut av lanseenden. Ved injeksjoner under gulvplanker må disse forbores på tilsvarende vis. Bruk en koplingshylse for å tette injeksjonspakningene.

Fordeler og nytteverdi

 • Borpresslanser kan settes sammen individuelt, avhengig av pressdybde
 • Ved borpresslansen Ø 21,3 mm oppstår det intet ringformet mellomrom ved den ytre diameteren, dermed renner ikke noe injeksjonsmateriale ut ukontrollert
 • Enkel å bruke uten noen særlig hjelp av maskiner

Bruksområder

 • Byggegrunnstabilisering
 • Spesielt egnet til små dybder i god gjennomtrengbar jord
 • Stabilisering av løs grunn
 • Understøttelse av bygninger
 • Tetningsslør
 • Ettertettinger
 • Løfteinjeksjoner
 • Stabilisering av maskinfundamenter
Murbrekkere - injeksjoner i bakken
Murbrekkere - innpressing under byggdeler

Pressluftslange rammeoppsett

 1. Montér pressluftslangen til rammeoppsettet.
 2. Slå pressluftslangen ned i anleggsgrunnen med den elektriske påledriveren og verktøyet.
 3. Løsne rammeoppsettet ved å skru med skrutrekkeren til venstre
 4. Det neste mellomstykket, muffekoblingen, skru opp rammeoppsettet med to omdreininger og trekk hele pressluftslangen opp med skrutrekkeren (diameter 40 mm)
 5. Slå pressluftslangen ytterligere ned i anleggsgrunnen med påledriveren og rammeoppsettet.
 6. Gjenta punkt 3 og 5 til ønsket dybde er nådd.
Procedimento di percussione con lance per battipalo

Borpresslanse med forloren spiss - materialutløp nede

Kjør borpresslansen ned til ønsket dybde og trekk den så ca 10 cm opp igjen, så spissen får løst seg fra lansen. Injeksjonsprosessen starter, om nødvendig trekk lansen opp igjen og injiser i en annen høyde.

Fordeler og nytteverdi

 • Gradvis injeksjon gjennomførbart
 • Målrettet injeksjon med en definert dybde mulig
 • Borpresslanse med forloren spiss - materialutløp nede
  Borpresslanse med forloren spiss - materialutløp nede

  Borpresslanse med sideutløpshull

  Kjør borpresslansen ned til ønsket dybde, ved hjelp av en lansekombinasjon med og uten hull er det mulig å injisere hele det perforerte området, f.eks.: 5 meter lange lanser som settes 3 meter ned i jorden med sideveis utløpshull før en starter injisering.

  Borpresslanse med sideutløpshull
  Borpresslanse med sideutløpshull

  Borpresslange med tildekkede sideutløpshull

  Denne Borpresslangen brukes på samme måte som borpresslangen, med den fordelen at ingen urenheter kan trenge inn gjennom de tildekkede hullene. Denne varianten er særlig egnet for sandholdig jord og ved gjennomtrengning i vannførende lag.

  Fordeler og nytteverdi

 • Ingen inntrengning av fremmede stoffer gjennom dekselet
 • Brukes i løs, sandhold grunn
 • Svært høy injeksjonssikkerhet
 • Borpresslange med tildekkede sideutløpshull
  Borpresslange med tildekkede sideutløpshull

  Butikk

  tysk
  engelsk
  fransk

  Rådgivning & Salg

  Telefon +49 6655 9636-0
  sales@desoi.de