Injeksjonsslange

INJEKSJONSSLANGE / SLANGEINJEKSJON

Siden tidlig på 70-tallet har man brukt injeksjonsslangesystemer i utførelsen av alternativ eller som tillegg til fugebånd og fugeblekk til tetting. Det dreier seg en injiserbar fugemasse i slange- eller kanalform. Etterfølgende lekkasjer kan forsegles målrettet ved å injisere polyuretanharpiks, akrylharpiks, sementsuspensjon eller sementlim.

Bruk av DESOI injeksjonsslange
Fyllings- og utluftningssystem DESOI

Fordeler og nytteverdi

 • Enkel installasjon og fleksibel tilpasning til fuging
 • Blir brukt direkte på støpeskjøten
 • Ekstra tetting ved siden av fugebånd eller fugeblekk
 • Mulighet for tetting av støpeskjøter i betong- og armert betong-byggverk
 • Kostnadsgunstig teknisk prosess for forebyggende og etterfølgende forsegling
 • Injeksjonsslangesystemer kan også installeres i en komplisert fugelegging, når innbyggingen av fugebånd eller fugeblekk bare er mulig utvendig
 • Egnetheten ved injeksjonsslangesystemer blir dokumentert gjennom bygningsinspeksjon og derigjennom bevist (generelt byggteknisk sertifikat)

Brukseksempler

Injeksjonsslangesystemer hører ifølge byggteknisk liste A, del 2, i hht. nr. 1.4., til fugetettingssystemer, f.eks. i grunnvannssone (grunnmur)

Opprettelse av vanntette støpeskjøt i betongkonstruksjoner ved hjelp av målrettet injeksjon

Bruk ved f.eks. hydrauliske strukturer, kloakkrenseanlegg, underjordiske parkeringsplasser, tunneler

Installasjonsinstruksjoner

DESOI Injeksjonsslange
 • Injeksjonsslangen skal festes ubevegelig gjennom kontinuerlig forankring ved herdet betongbyggdel, slik at det ikke kan flyte ut i den ferske betongen
 • Generelt skjer festingen av injeksjonsrøret med spesielle festehåndtak i en avstand på ca. maks. 15 cm, eller avpasses i hensiktsmessig avstand under byggingen.
 • I slangekryssområdet bør en unngå gjensidig kompresjon
 • Injeksjonslangelengde ca 8-10 m
 • Avstand fra injeksjonsslangen til yttervegg bør være ⅓ til ½ d (byggdeltykkelse)
 • Slangene bør overlappe hverandre ca 15 cm inn, og føres parallelt med en avstand på ca 5 cm forbi hverandre
 • Injeksjonsslangene må ligge fast på utførselsplanet
 • Åpningstrykk - Avgangen av fyllstoffet i injeksjonsslangen skjer i lavtrykk- prosess på 0,5 til 5 bar

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de