Horisontal tetning

HORISONTALSPERRE / HORISONTAL TETTING

Horisontalsperren (trykkinjeksjon) er et forseglingssystem mot økende fuktighet i kapillarer. Kjellerrom blir idag stadig oftere konvertert til boligrom. For å etterkomme kvalitetskravet her, er det i mange tilfeller behov for å gjennomføre en profesjonell byggteknisk tetting i fuktige vegger i etterkant . I tilfelle av hulrom blir disse forhåndsfylt med sementlim. Formålet med horisontalsperren er å innsnevre kapillarene i byggmaterialet og forhindre ytterligere fuktøkning samt redusere fuktighetsgraden i murverket. Hulromsfyllingen og innsettingen av horisontalsperren skjer via det samme pakkesystemet.

Fordeler og nytteverdi

 • Veggstørkning og murtabilisering på injeksjonsstedet
 • Lavt forbruk av injeksjonsvæske gjennom tidligere hulromfylling
 • Mindre tilbehør nødvendig, f.eks. mindre drillslitasje og pakkebehov
 • Redusert arbeidstid per meter

Brukseksempler

 • Kan bli satt inn senere i eldre bygninger
 • Forskjellige metoder avhengig av objektet og fuktinntrengning for anvendelse
 • Forundersøkelser er viktig som grunnlag for saneringstiltak
 • Horisontalsperrer må utføres over hele byggkomponentens tverrsnitt

Bruksområder

 • Murvegg med hulrom
 • Homogen teglsteinmur
 • Homogen teglsteinmur med lav alkalitet og fuktinntrengning >80%
Kapillärt stigande fukt

Mer information

WTA notatark 4-4-04 / D
"Murverkinjeksjon mot kapillær fukt"

WTA-notatark E-4-10
"injeksjonsmetode med sertifiserte injeksjonsstoffer mot kapillær fukttransport "

WTA-notatark E-4-6, utgave 01.2012D
"Etterfølgende forsegling av byggkomponenter i kontakt med bakken"

Innsatsområder

Trinnvis bruk

Utførelse

Mur med hulrom

 

Kombinasjon av trinn 1 (injeksjonslim) og trinn 2 (mikroemulsjon)

 

1. Injeksjon av injeksjonslim (trinn 1)
   
• Hulromfylling
   
• Murfeste

2. Injeksjon dav mikroemulsjon (trinn 2) etter at injeksjonslimet har stivnet 
    
• Oppføring av horisontalavtetning

Homogent mursteinbygg

 

Trinn2 (mikroemulsjon)

 

Injeksjon av mikroemulsjon

  • Oppføring av horisontalavtetning

Homogent mursteinbygg med nedre alkalitt og gjennomfuktighetsgrad > 80 %

 

Kombinasjon av Stufe 2 (mikroemulsjon) og trinn 3 (aktivator)

1. Injeksjon av mikroemulsjon
    
• Oppføring av horisontalavtetning

2. Etterinjeksjon av aktivatorene for å aktivere mikroemulsjon
Horisontalforsegling
Flertrinnsinjeksjon
Horizontal sealing

Horizontal sealing
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF open in german/englisch

PDF open in german/french

Shop

tedesco
inglese
francese

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de