Fugereparasjon

DESOI INJEKSJONSFORSKALING

Den prefabrikkerte forskalingen med integrert gummiforseglingslepper og hull for enkel innsetting av injeksjonspakkere for påfølgende tetting av utette i ekspansjonsfuger via injeksjon.

Utette ekspansjonsfuger

Fordeler og nytteverdi

  • Enkel og rask å installere, og dermed reduseres den ellers nødvendige sirkulasjon restriksjoner
  • Tidkrevende boring av borehull for borpakkene utfaller, såvel som faren for avskalling under boring eller lukking av borehullene etter injeksjonen
  • De integrerte tetningsleppene sikrer en tett forbindelse av forskalingen til byggverket

Brukseksempler

Etterfølgende tetting av utette ekspansjonsfuger, f.eks. ved

  • fotgjengerunderganger,
  • tilførsels- kanaler,
  • patruljer i vannbyggverk
  • bruer
DESOI injeksjonsforskaling

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de