Ankersystemer

RINGROMPAKNING (RINGROMTETTING)

Ringrompakkeren brukes til å injisere og samtidig lufte ved bruk av stavankere Med hjelp av fire aksiale spennskruer er det mulighet å tette borehullet og ankeret mot injeksjonsmaterialet.

Ringrompakning (ringromtetting)
Ringrompakning (ringromtetting)

Butikk

tysk
engelsk
fransk

Rådgivning & Salg

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de