Ankersystemer

ANKERSYSTEMER OG ANVENDELSEN AV DEM I REPARASJONEN

Reparasjon av mur krever presis kunnskap om gitte forhold som f.eks. byggsubstans, skadeårsak, belastninger osv, slik at man kan ta i bruk optimale reparasjonstiltak. DESOI ankersystemer er testet og tilgjengelig i de versjoner som er oppført nedenfor.

For den mekanisk festede forbindelsen mellom sprekkantene er DESOI spiralankersystem den ideelle løsningen. Den består av de to komponentene spiralanker og spiralankermørtel. Med stein- og fugesagen AS170 kan de nødvendige kutt i muren utføres presist for å sikre perfekt installasjon av spiralankeret.

DESOI Anker Plus W er konstruert for forbindelse av forskalingsvegg med bærevegg og inkludering av horisontalkreftene. For å bestemme kvaliteten på installasjonen av DESOI Anker Plus W har vi et kontrollapparat for uttrekk i programmet.

Strekkfisksystemet er perfekt for skånsomme reparasjoner av verneverdige bygninger. Bruken av den sammen med DESOI ankerstrømpe hindrer ukontrollert strøm av ankermørtel i hulrom eller andre uregelmessigheter. For kombinasjonenen strekkfisksystem og ankerstrømpe tilbyr vi Ripinox®-edelstålanker såvel som DESOI AnchorNox® tørrmørtel. Spiralformen på DESOIs skruepåler gjør det mulig med sikker bygningsgrunn på kort tid og gir høy trykk- og trekkfasthet. Pålene kan skrus ned i nesten alle typer grunn og skrus opp igjen ved behov.

For montering av stavanker er ringrompakningen det perfekte tilbehøret. Den har et påfyllingsrør og et lufterør og blir sammen med stavankeret satt inn i og solid festet i borehullet. Når injeksjonsprosessen starter, kan luften i borehullet strømme ut. En spesiell utvikling er DESOI spennkraft-regulatorer. Den enkle spennkraft-regulatoren jevner ut ulike grader av strekkrefter, den dobbelte spennkraft-regulatoren demper forskjellige trykkbelastninger.