Injeksjonsteknikk

VELKOMMEN TIL INJEKSJONENS VERDEN!

DESOI er en av verdens ledende produsenter av injeksjonsteknikk og produkter rundt tetting, oppussing og vedlikehold av bygninger.