Bedrifter DESOI

Milepæler

1979

Selskapet ble grunnlagt av dreiemester Siegfried Desoi

1982

Dreiemaskin

Åpning av dreieverkstedet og ansettelse av de første lærlingene

Første produksjon av injeksjonssystemer for reparasjon av betongsprekker. Forøvrig: Den legendariske stålpakkeren med artikkelnummeret 20091 er fortsatt i leveringsprogrammet.

Egen utvikling og produksjon av den første injeksjonmaskinen - den pedalkontrollerte stempelpumpen PED-12

1983

Førstegangs produksjon for utlandet: Spesielle plastpakkere leveres til Saudi-Arabia

1985

Bygg av maskin- og monteringshall med kontorer på et areal på omtrent 300 m². Antall ansatte: 10

1988

Registrering i foretaksregisteret under navnet "DESOI GmbH"

1991

Første patentsøknad: DESOI vått-i-vått-metoden

1992

Fagseminar

Starten på kunnskapsformidling til kunder i form av målgruppeorienterte faglige seminarer, som fremdeles pågår. I teori og praksis blir blir det undervist innen området injeksjonsteknikk.

1993

Øking av produksjonsområdet til omtrent 2500 m²

1999

DESOI går "ONLINE" for første gang

2003

Åpning av DESOI nettbutikker

2004

25-års jubileum, DESOI er nå en av de ledende produsenter innen injeksjonsteknikk

2005

Ytelsesspesifikasjoner CD

Michael Engels inngår i ledelsens implementering av en bedriftsdesign, beskyttelse av navnet DESOI som ord-/bildevaremerke i over 25 land

Nye servicetilbud for sivilingeniører, arkitekter og fagpersoner: DESOI presenterer ytelsesspesifikasjoner (anbefalinger) etter den nyeste teknologien innen sprekkinjeksjoner, slør- og overflateinjeksjoner, påfølgende horisontal tetting og restaurering med DESOI spiralankersystem.

2010

Ytterligere internasjonal ekspansjon

1. Internationalt partnermøte med distribusjonspartnere fra 10 land

2012

Utvidelse av maskinparken: Igangsetting av en innovativ fresemaskin

2013

Desoi-bygningen – åpningsseremonien

Feirer innvielsen av en ny firmabygning med kontorer, monteringsavdeling, lagringssystemer i høyden og serverplass på mer enn 1000 m²

2014

Firmaovertakelse

Eieren Siegfried Desoi overleverer firmaet til sønnen Martin Desoi

2015

Priser: Den hessiske eksportprisen

Hessischer Exportpreis